Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016

Gepubliceerd op: 22 november 2016 15:20

Weeknummer: 47
Datum: woensdag 23 november 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

Met ingang van 11 december 2016:
Regiotaxi Limburg wordt Omnibuzz

Maakt u gebruik van doelgroepenvervoer?
Vanaf 11 december 2016 gaat Omnibuzz namens 32 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo regelen. Omnibuzz is de opvolger van Regiotaxi. Dat betekent dat vanaf 11 december ook de naam Regiotaxi Limburg verdwijnt. Omnibuzz zorgt voor uw vervoer, uw vervoerspas, het goed functioneren van de taxipoints en de afhandeling van eventuele klachten.

Er verandert niets
Omnibuzz beschikt over de klantgegevens van alle klanten die nu met Regiotaxi in Limburg kunnen reizen. Hieronder vallen ook uw speciale vervoersindi­caties, geregistreerde hulpmiddelen, bege­leiders en vaste ritten. Vanaf 11 december 2016 verandert er voor u dus niets. Alles loopt door zoals u gewend bent.

Tarief
Er verandert voorlopg niets aan het vervoerstarief dat u nu betaalt.  In de loop van 2017 kan de gemeente een nieuw tarief vaststellen.

Openbaar vervoer
Doordat het openbaar vervoer (OV) contract met Veolia op 10 december afloopt, vervallen ook de afspraken die gemeenten en Omnibuzz met de huidige vervoerder (Veolia) hebben gemaakt. Het gaat om de OV-jaarkaart in de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland en het gratis openbaar vervoer in Noord- en Midden-Limburg.

Veolia wordt Arriva
Arriva is de nieuwe organisatie die het OV (alle trein- en busverbindingen) in Limburg gaat organiseren. Omnibuzz is in gesprek met Arriva over de moge­lijkheden om reizen met het openbaar vervoer voor u makke­lijker te maken. Zodra hierover meer bekend is, wordt u geïnformeerd.

Taxibedrijven
Omnibuzz heeft voor uw vervoer een aantal taxibedrijven gecontracteerd. De meeste kent u al, een paar taxibedrijven zijn nieuw. Dat kan betekenen, dat u een nieuwe taxichauffeur  krijgt.

Persoonlijke informatie
De afgelopen weken hebben alle klanten (zowel van Omnibuzz als Regiotaxi Limburg) persoonlijk informatie ontvangen over het regiotaxivervoer vanaf 11 december. Via de post heeft u een nieuwsbrief en een informatiefolder ontvangen. Meer informatie vindt u ook op www.omnibuzz.nl

Belangrijke informatie

Ritreservering
Ritten reserveren, ritten annuleren, te laat-meldingen, informatie over geboekte ritten:
- maandag t/m donderdag  tussen 06.00 - 24.00 uur
- op vrijdag en zaterdag tussen 06.00 - 02.00 uur
- op zondag en feestdagen tussen 07.00 - 02.00 uur
Bel 0900-0699
Mail ritreservering@omnibuzz.nl

Klantenservice
Administratie, pasverstrekking, informatie, vragen, wijzigingen, klanttevredenheid
- maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur
Bel  046-4574747 (tot 11 december 2016)
Bel 0900 – 331 05 50 (vanaf 11 december 2016)
Mail info@omnibuzz.nl

Centraal Meldpunt Klachten
Indienen van klachten, informatie over afhandeling klachten, bewaken goede afhandeling klachten
- maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur
Bel 0900 - 331 05 50
Mail klachten@omnibuzz.nl

---

Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan

Op 1 januari 2017 verlopen alle parkeervergunningen. Als houder van een parkeervergunning moet u zelf op tijd een nieuwe parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt dat nu al doen.

Maar let op:

Bestuurscentrum gesloten tussen Kerstmis & Nieuwjaar
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum gesloten. Vraag uw nieuwe parkeervergunning daarom op tijd aan. Doe dat ruim voor de feestdagen. Aanvragen die tijdens de feestdagen binnenkomen, worden namelijk pas in januari behandeld. En dat betekent dan dat even u op uw parkeervergunning moet wachten. U kunt dit voorkomen door de aanvraag NU al in te dienen.

Aanvraagformulier
U kunt het aanvraagformulier voor een nieuwe parkeervergunning (of voor verlenging van uw huidige parkeervergunning) downloaden op www.meerssen.nl. U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij de centrale balie van het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC). Bel 14 043 of mail info@meerssen.nl

---

Vanaf 1 januari 2017
Met korting zwemmen bij De Polfermolen

Vanaf 1 januari 2017 kunnen alle inwoners van de gemeente Meerssen met korting zwemmen bij zwembad De Polfermolen in Valkenburg aan de Geul. De tarieven voor inwoners van de gemeente Meerssen zijn vanaf 1 januari 2017 als volgt:

 • 10 badenkaart 65+/jeugd:  € 35,- (in plaats van € 40,50)
 • 10 badenkaart volwassenen:  € 40,- (in plaats van € 45,-)
 • 25 badenkaart 65+/jeugd:  € 75,- (in plaats van € 98.45)
 • 25 badenkaart volwassenen:  € 85,- (in plaats van € 109.40)

Uw voordeel kan oplopen tot 30%.
De korting geldt alleen voor de meerbadenkaarten en niet voor losse kaartjes.
Ter vergelijking: een los kaartje kost € 4,50 (65+/jeugd) en € 5,- (volwassenen).

Geldigheid:
Een 10 badenkaart is een half jaar geldig.
Een 25 badenkaart is een jaar geldig.

Vooralsnog tijdelijke actie
De actie geldt vooralsnog voor 2017. Aangeschafte badenkaarten behouden uiteraard wel hun geldigheid na 1 januari 2018. Tussentijdens zullen we de actie evalueren. Als de actie succesvol is, wordt de proef verlengd.

Hoe gaat het in z'n werk?
Als inwoner van de gemeente Meerssen meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij de receptie van de Polfermolen en schrijft u zich in. De openingstijden van zwembad De Polfermolen treft u aan op www.polfermolen.org. Tegen betaling van € 5,- krijgt u een ledenpasje. Dit pasje kunt u tegen betaling laten opwaarderen met de gewenste aantal badenkaart. Is de kaart leeg? Dan kunt u deze opnieuw tegen betaling opwaarderen. U kunt uiteraard ook eerst een keer uitproberen met een los kaartje en daarna een meerbadenkaart  kopen.

Parkeren
Bij zwembad De Polfermolen zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Hier geldt betaald parkeren. Voor gebruikers van De Polfermolen is tegen betaling van €50,- per jaar een parkeervergunning mogelijk bij de gemeente Valkenburg aan de Geul. Hiermee kunt u het hele jaar op de parkeerplaats parkeren. U kunt tot drie verschillende kentekens op de kaart laten zetten, waardoor carpoolen goed mogelijk is. U kunt natuurlijk ook met de trein (tot 4 x per uur) van Meerssen naar Valkenburg reizen.

Open Dag
Op zaterdag 26 november organiseert zwembad De Polfermolen tussen 12.00-16.00 uur een open dag. Een fijne gelegenheid om kennis te maken!

Meer informatie
Kijk op www.polfermolen.org

---

Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg Geulle

Van maandag 21 november t/m vrijdag 2 december voert de gemeente (asfalt)onderhoudswerkzaamheden uit aan de Moorveldsberg in Geulle. Als gevolg van de werkzaamheden is de Moorveldsberg afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgenvoor omwonenden en weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043 of mail info@meerssen.nl.

---

Openbare raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 30 november 2016 en donderdag 1 december 2016 kunt u  openbare raadsadviesvergaderingen bijwonen. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen.U kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

Raadsadviesvergadering
Beide raadsadviesvergaderingen vinden onder meer plaats ter voorbereiding van de openbare raadsvergadering van 15 december 2016. Tijdens raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (burgemeester en wethouders) aanvullende informatie. Ook kunnen er korte presentaties worden gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Raadsadviesvergadering woensdag 30 november 2016
Agendapunten

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde RAV van 19 okotber 2016.
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 16-Burgemeester-14: Uitvoering personeelsschouw ihkv SPP
 • Concept-raadsvoorstel 16-VanRijswijk-18: Gezondheidsbeleid 2016-2019: Gezondheid in Zuid-Limburg van signaalrood naar bronsgroen
 • Concept-raadsvoorstel 16-VanRijswijk-19: Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg
 • Concept-raadsvoorstel 16-VanRijswijk-20: Jaarverslag 2015 en begroting 2017 Stichting kom Leren
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Raadsadviesvergadering donderdag 1 december 2016
Agendapunten

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 16-Houben-18: Vaststelling Bestemmingsplan Bergbezinkbassins Geulle en Rothem
 • Concept-raadsvoorstel 16-Houben-19: Belastingverordeningen en tarieventabel leges 2017
 • Concept-raadsvoorstel 16-Houben-20: Jaarrekening 2016 gemeente Meerssen mbt instemming controleprotocol 2016 en geactualiseerd normenkader 2016
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Spreekrecht
U kunt bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie aanmelden voor het Spreekrecht.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plaatsvervangend raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Aanvraag evenement

Betreft: 5x11 jaar jubileum  CV de Kuutebieters
Plaats: Klein Berghemmerweg 17, 6235 AE Ulestraten
Data: 26, 27 en 28 januari 2017
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 23-11-2016  t/m 04-01-2017.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij de burgemeester (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (bel 14043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC): bel 14043 of mail info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • kappen eikenboom, Churchillstraat 1, 6235 CE Ulestraten (ontvangen 14 november 2016);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • realiseren woning, Scheerstraat ongenummerd  (perceel gelegen tussen Scheerstraat huisnummer 4 en 4b) te Geulle.
 • verbouwen en restylen woonhuis, Aan de Maas 17, 6243 NA Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), bel  14043 of  mail info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 23 november 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen