Gemeente Meerssen | Klachten & meldingen

Artikel Klachten & meldingen

U kunt voor verschillende zaken een klacht indienen bij de gemeente Meerssen. Vindt u dat u onjuist of onrechtvaardig behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Meerssen? Dan kunt schriftelijk of mondeling een klacht indienen.

Heeft u klachten of meldingen over de openbare ruimte?

Deze kunt u indienen via www.meerssen.nl. Of neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).