Artikel Klachten & meldingen

KCC logo
U kunt voor verschillende zaken een klacht indienen bij de gemeente Meerssen. Vindt u dat u onjuist of onrechtvaardig behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Meerssen? Dan kunt schriftelijk of mondeling een klacht indienen. Heeft u klachten of meldingen over de openbare ruimte, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC).

Klachten gedragingen

Meldingen openbare ruimte

Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl