Artikel Klachten & meldingen

KCC logo
U kunt voor verschillende zaken een klacht indienen bij de gemeente Meerssen. Vindt u dat u onjuist of onrechtvaardig behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Meerssen? Dan kunt schriftelijk of mondeling een klacht indienen. Heeft u klachten of meldingen over de openbare ruimte, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC).

Klachten gedragingen

Meldingen openbare ruimte

Klachten luchthaven MAA

Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl