Gemeente Meerssen | Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Limburg: zitting gemeentelijk stembureau

Officiele publicatie

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Limburg: zitting gemeentelijk stembureau

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op donderdag 16 maart 2023 het gemeentelijk stembureau haar openbare zitting heeft.

Wat doet het gemeentelijk stembureau?

Het gemeentelijk stembureau stelt in het openbaar de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast na het controleren van de processen-verbaal van alle stembureaus. Bij (vermoedelijke) fouten in een procesverbaal telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum.

Waar en wanneer heeft het gemeentelijk stembureau zitting?

Plaats:  Bestuurscentrum (KCC), Markt 50 6231 LS Meerssen

Openingstijd: donderdag 16 maart 2023 9.00 uur tot einde zitting

Heeft u vragen over deze verkiezingen?

Hiervoor kunt u bellen met het team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/verkiezingen.

Meerssen,

10 februari 2023
M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester van Meerssen