Gemeente Meerssen | Aanleg van geluidsschermen in Bunde- uitgesteld door weersomstandigheden

Nieuwsbericht Aanleg van geluidsschermen in Bunde- uitgesteld door weersomstandigheden

Gepubliceerd op: 28 maart 2024 14:00

Trein en spoor
Bron: Prorail. Dit is een willekeurige foto

Bericht d.d. 28 maart 2024

ProRail en de gemeente Meerssen zijn bezig met de aanleg van geluidsschermen in Meerssen. Vorige week hebben omwonenden van ons een brief ontvangen. Hierin stond dat we in het weekend van
30 maart werkzaamheden zouden uitvoeren aan de drainage. Helaas kunnen deze werkzaamheden aankomend weekend niet doorgaan.

Werkzaamheden drainage uitgesteld

Dinsdag 26 maart is de aannemer op locatie gaan kijken. Helaas is geconstateerd dat de ondergrond te nat is. Het grondwaterpeil staat te hoog om de werkzaamheden aankomend Paasweekend uit te voeren.

Op dit moment bekijken we wanneer we de werkzaamheden wel kunnen uitvoeren. Dit is niet heel makkelijk te plannen omdat er voor de werkzaamheden een buitendienststelling
nodig is (een periode waarin er geen treinen rijden). Zodra we een nieuwe planning hebben informeren we onwonende weer met een brief en melden we het op deze website.

 

---

Eerste berichtgeving

ProRail en de gemeente Meerssen zijn bezig met de aanleg van geluidsschermen in Bunde. Helaas hebben we wat tegenslagen gehad waardoor we vorig jaar nog niet met het geluidsscherm zelf zijn gestart en aan de drainage niet alle werkzaamheden hebben uitgevoerd. Binnenkort gaan we de werkzaamheden aan de drainage afronden. 

Geluidsschermen Prinses Wilhelminaweg Bunde

Aannemer Strukton gaat in het weekend van 30 maart werkzaamheden uitvoeren vanaf de overweg Prinses Ireneweg tot Kloosterberg. Ter hoogte van spoor/perron 2 wordt er aan beide kanten van het perron een drainagesysteem aangebracht. Dit houdt in dat er een sleuf wordt ontgraven in het schouwpad. In deze sleuf worden er drainageleidingen aangelegd waarna de sleuf met verschillende soorten grind wordt aangevuld. Dit werk wordt uitgevoerd met twee midikranen die bij het spoor staan en diverse kranen en voertuigen die op de Prinses Wilhelminaweg staan.
Hieronder ziet u wanneer we waar gaan werken. De werkzaamheden kunnen tijdelijk zorgen voor hinder. We begrijpen dat dit vervelend voor u kan zijn. Onze mensen proberen daarom zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door de inzet van de best beschikbare technieken en de machines niet langer aan te zetten dan strikt nodig is.

Waar? Wanneer? Wat?

  • Het spoor ter hoogte van overweg Prinses Ireneweg tot Kloosterberg.
  • Van vrijdag 29 maart (22.00 uur) tot en met maandag 1 april (07.00 uur), continue werkzaamheden.
  • Aanleg drainagesysteem.

Snoeien

Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt de haag op enkele delen terugsnoeien tot een meter hoogte. Dit is nodig voor het zicht van de machinisten van de kraan die op de Prinses Wilhelminaweg staan.

Wegafsluiting

Omdat er diverse kranen en machines vanaf de Prinses Wilhelminaweg werkzaamheden uitvoeren, wordt de Prinses Wilhelminaweg afgesloten voor het verkeer. 

Bewoners/ bestemmingsverkeer kan nog wel tot huis komen. Ook kan er nog op straat geparkeerd worden (houd hier wel rekening mee dat er vrachtwagens en/ of kranen door moeten kunnen). Bij de huisnummers 1 t/m 9 is de straat te smal om te kunnen parkeren, hier zal dan ook een parkeerverbod gelden i.v.m. de beperkte ruimte.

Opslag van materiaal

Tijdens de werkzaamheden slaat ProRail bouwmaterialen op ter hoogte van het zuidelijke deel van het P+R terrein bij station Bunde en bij de zuidelijk gelegen groenstrook aan de spoorzijde. Na afloop van de werkzaamheden ruimen we alles op en brengen we alles terug in de oude staat.

Extra vrachtverkeer

Gedurende deze bouwactiviteiten zullen er transportbewegingen voor aan- en afvoer van bouwmaterialen plaats vinden. Hierdoor kan er extra vrachtverkeer plaatsvinden in uw straat.

Gevolgen voor het treinverkeer

De werkzaamheden hebben gevolgen voor uw treinreis in het weekend van 30 maart. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).

Spoorwerk in mijn buurt

Op prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer wij in uw buurt werken. Ook kunt u een automatische mail ontvangen van wanneer we bij u aan het werk gaan. Ga naar https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden.