Gemeente Meerssen | Wethouder ziet ongelijkheid in schaderegeling Wts

Nieuwsbericht Wethouder ziet ongelijkheid in schaderegeling Wts

Gepubliceerd op: 06 oktober 2023 12:20

Wateroverlast
In de afgelopen weken berichtte Dagblad De Limburger over de schadeafhandeling na de wateroverlast van juli 2021. Hieruit blijkt dat ondernemers op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) een flinke tegemoetkoming voor schade aan hun tuin, parkeerplaats en andere plekken buitenshuis konden krijgen, terwijl een groot aantal particuliere huishoudens wat dat betreft nog steeds met onverzekerbare schade te maken heeft. In een reactie laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten, dat de Wts voor particulieren tot doel heeft een tegemoetkoming in de schade te verstrekken voor het herstel van de woonfunctie. Voor ondernemers is het doel een tegemoetkoming in de schade te verstrekken, zodat hun bedrijf weer kan functioneren. In voorkomend geval kan dit ook schade aan een bedrijfsmatige tuin zijn.

Wethouder Vanessa de Rond: "Fijn dat de schade van ondernemers op deze manier ruimhartig wordt vergoed. Zij moeten hier immers hun geld mee verdienen. Maar ik hoop dat Den Haag begrijpt, dat ook particuliere huishoudens hard voor hun geld moeten werken of hebben gewerkt. Als hulp vanuit de Wts uitblijft, moeten zij hun spaargeld of pensioen aanspreken om de vaak forse schade aan hun tuingebeuren, oprit of eigen parkeervoorziening te herstellen. Een simpele oprit opnieuw laten leggen kost al gauw € 10.000 of meer. Dat schrijnt. Ik heb daarom namens de getroffen inwoners bij herhaling een beroep gedaan op de verantwoordelijke minister en blijf dat doen. "Beste minister van Justitie en Veiligheid mevrouw Yeşilgöz-Zegerius: Help alle getroffenen van de watersnood op ruimhartige wijze. Zorg ook wat getroffen huishoudens betreft voor een ruimere tegemoetkoming in de geleden schade. Dan kunnen de mensen in elke geval wat materiële schade betreft deze ellendige periode eindelijk afsluiten."