Gemeente Meerssen | Voorbereidingsbesluit terrein voormalige Meerssen Papier Weert 78 in Meerssen

Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit terrein voormalige Meerssen Papier Weert 78 in Meerssen

De gemeenteraad van Meerssen heeft op 24 mei 2022 een voorbereidingsbesluit genomen voor het terrein waarop zich het voormalige Meerssen Papier bevindt (Weert 78 in Meerssen). Dit terrein is bij het Kadaster geregistreerd als Meerssen Sectie B nummers 3237, 4724, 6004, 6016, 6560.

Waarom is dit voorbereidingsbesluit genomen?

Met dit voorbereidingsbesluit voorkomt het gemeentebestuur dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden op het betreffende terrein. Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 25 mei 2022 en geldt voor de periode van één jaar.

Waar kunt u het voorbereidingsbesluit bekijken?

U kunt de informatie digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer (ID) is NL.IMRO.0938.VBB03011-ON01. Heeft u geen internet? Dan kunt u de informatie in het bestuurscentrum bekijken. Bel daarvoor met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen en vragen naar Jaap Zomerplaag of Carlo Poolen van de afdeling Ruimte.

Contact en openingstijden 

Informatie en bekendmakingen automatisch in uw mailbox