Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 6 juli 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 6 juli 2023

Gepubliceerd op: 27 juni 2023 13:30

Raad
Op donderdag 6 juli 2023 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering d.d. 15-06-2023 & 19-06-2023
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 19-06-2023)
 • Raadsvoorstel concept-jaarrekening GR Geul en Maas 2022 en begroting 2024
 • Raadsvoorstel inzake Ontwikkeltraject gemeenteraad Meerssen
 • Raadsvoorstel betreffende harmonisatie BsGW / prijsopgave maatwerkoplossingen
 • Raadsvoorstel vaststellen Jaarstukken 2022 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2022
 • Raadsvoorstel inzake 1e Bestuursrapportage 2023
 • Raadsvoorstel Kaderbrief 2024-2027
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl