Gemeente Meerssen | Adviescommissie Kerngroep

Artikel Adviescommissie Kerngroep

De Adviescommissie Kerngroep brengt advies uit aan de gemeenteraad over het aanpassen van gemeentelijke verordeningen en regelingen en de kwaliteit van raadsvoorstellen. 

Samenstelling

Raadslid Hay Dolmans
Dhr. H.E.G.M. (Hay) Dolmans

Raadslid René Gerards
Dhr. R.W.M. (René) Gerards

Raadslid Andreas Pohle
Dhr. A.H.G. (Andreas) Pohle (voorzitter)

Raadslid Jack Aarts
Dhr. J.E.M. (Jack) Aarts

Raadslid André Gruyters
Dhr. A.P.J. (André) Gruyters (plv. voorzitter)