Artikel Ouderenvoorzieningen

Om ervoor te zorgen dat informatie actueel blijft, zijn de gegevens op deze pagina waar mogelijk vervangen door een directe link naar de website van de betreffende organisatie / vereniging. Alleen organisaties die geen website hebben, staan op deze pagina vermeld met contactgegevens.

Zijn er wijzigingen? Wilt u niet meer vermeld worden?
Geef dit per e-mail door aan communicatie@meerssen.nl

Privacyverklaring

Service van Envida, maaltijdvoorzieningen
internet: www.envida.nl

OuderenOmbudsman
internet: www.ouderenombudsman.nl

Informatiepunt Ouderenzorg Limburg
internet: www.huisvoordezorg.nl

Ouderenadviseurs Gemeente Meerssen
De ouderenadviseurs helpen ouderen bij dagelijkse vraagstukken. Wilt u contact met een van de ouderenadviseurs? zie www.trajekt.nl. Of bel met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaal.team@meerssen.nl

Sociaal Domein Maastricht/Heuvelland
www.sociaaldomein/maastricht/heuvelland.nl