Artikel Ouderenvoorzieningen

Service van Envida, maaltijdvoorzieningen
Hoofdkantoor: Abtstraat 2a
6211 LS Maastricht
Postbus 241
6200 AE Maastricht
tel. 0900-2233440
e-mail: info@envida.nl
internet: www.envida.nl

OuderenOmbudsman
tel. 0900-6080100 (€ 0,05/min)
e-mail: ouderenombudsman@ouderenfonds.nl
internet: www.ouderenombudsman.nl

Informatiepunt Ouderenzorg Limburg
Meld uw ervaringen met verpleeg- en verzorgingshuizen bij het iOL. Het iOL verzamelt uw klacht en andere ervaringen en rapporteert hierover aan Gedeputeerde Staten van Limburg, zodat initiatieven ontwikkeld kunnen worden die ertoe leiden dat een kwalitatief hoogwaardige en menswaardige zorg in Limburg nu en in de toekomst gegarandeerd kan worden.
Telefoon: 046-4208020
E-mail: iol@huisvoordezorg.nl
Of vul het vragenformulier in op www.huisvoordezorg.nl

Ouderenadviseurs Gemeente Meerssen
De ouderenadviseurs helpen ouderen bij dagelijkse vraagstukken. Wilt u contact met een van de ouderenadviseurs? Bel dan met Trajekt, tel. 043-7630055 of met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaal.team@meerssen.nl

Sociaal Domein Maastricht/Heuvelland
www.sociaaldomein/maastricht/heuvelland.nl