Gemeente Meerssen | Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - Verordening eerste wijziging tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020

De Raad van de gemeente Meerssen;

Gezien het voorstel van het college de dato 19 mei 2020;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

B E S L U I T:

Vast te stellen de:

Verordening eerste wijziging tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020

Artikel I

De tekst van Bijlage 1 behorende bij de tarieventabel gaat als volgt luiden:

Bijlage 1 bij de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020

Afvalsoort

Tarief

Hoeveelheid

Elektronische apparatuur (afgedankte)

gratis

onbeperkt

Wit en gekleurd glas

gratis

onbeperkt

Vlakglas (schoon)

gratis

onbeperkt

Metaal

gratis

onbeperkt

Textiel

gratis

onbeperkt

Papier en karton

gratis

onbeperkt

PMD (plastic verpakkingen,

metalen verpakkingen en drankenkartons)

gratis

onbeperkt

Grof tuinafval (plantaardig afval afkomstig van

onderhoud van de tuin, dat qua afmetingen niet in

de GFT-container past)

gratis

maximaal 2 m3

per bezoek

Frituurvet

gratis

onbeperkt

Klein Chemisch Afval (accu’s, batterijen, etc.)

gratis

onbeperkt

Afgewerkte olie

gratis

maximaal 5 liter

Asbest. Asbest moet verpakt zijn in stevig,

luchtdicht, dubbel naadoverlappend plastic

(dikte minimaal 0,2 mm)

gratis

maximaal 15 m2

Huishoudelijk afval in gemeentelijke restzak

gratis

zak 25 liter:

max. 3,5 kg

zak 50 liter

max. 7 kg

Oud gereedschap (“Gered Gereedschap” zamelt

oud gereedschap in en schenkt dit aan

derde wereld landen. www.geredgereedschap.nl.)

gratis

onbeperkt

Banden (auto, motor en scooter met of zonder velg)

gratis

maximaal 4 per keer

Afvalsoort

Tarief

Hoeveelheid

Harde kunststoffen (plastic tuinmeubelen,

plastic speelgoed, etc. dat niet vervuild is

met stof, hout, ijzer etc.)

gratis

onbeperkt

Gasflessen

gratis

maximaal 2 per

bezoek

Matrassen. (Matrassen schoon

en droog aanbieden, anders worden deze

geaccepteerd als grof huishoudelijk afval

met bijbehorend tarief)

gratis

maximaal 2 per

bezoek

Polystyreen

gratis

maximaal 1 m3 per

bezoek

Gips (Gips dat vervuild is met tegels of hout

aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf)

gratis

maximaal 2 m3 per

bezoek

Huishoudelijk afval in andere afvalzak dan restzak

€ 1,25

Per zak van 50 liter:

max. 7 kg

€ 2,50

Per zak van 100 liter:

max. 14 kg

Grof huishoudelijk afval

€ 9,15

0 t/m 0,25 m3

€18,30

meer dan 0,25 t/m

0,5 m3

€36,60

meer dan 0,5 t/m 1 m3

€54,90

meer dan 1 t/m 1,5 m3

€73,20

meer dan 1,5 t/m 2 m3

max. 2 m3 per bezoek

Dakleer

€ 6,25

0 t/m 0,25 m3

€12,50

meer dan 0,25 t/m

0,5 m3 max. 0,5 m3

per bezoek

Afvalsoort

Tarief

Hoeveelheid

C-hout: Geïmpregneerd hout, hout dat verontreinigd

is door bijv. dakleer, plastic, stof, etc. hout dat rot is

of beschimmeld, hout dat plaatmateriaal of ijzeren

delen bevat anders dan schroeven of

spijkers, bielzen, tuinschuttingen. Vanaf 1e bezoek betalen

€ 9,15

0 t/m 0,25 m3

€ 18,30

meer dan 0,25 t/m

0,5 m3

€36,60

meer dan 0,5 t/m 1 m3

€54,90

meer dan 1 t/m 1,5 m3

€73,20

meer dan 1,5 t/m 2 m3

max. 2 m3 per bezoek

Houtafval (A- en B hout)

A-hout: schoon en onbehandeld hout.

B-hout: geverfd en gelakt hout, zoals plaatmaterialen

Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen

€ 3,75

0 t/m 0,25 m3

€ 7,50

meer dan 0,25 t/m

0,5 m3

€15,00

meer dan 0,5 t/m 1 m3

€22,50

meer dan 1 t/m 1,5 m3

€30,00

meer dan 1,5 t/m 2 m3

max. 2 m3 per bezoek

Gemengd steenachtig materiaal, niet vervuild met

bv. mergel, gips, tegels en dergelijke. Vervuild

materiaal aanbieden bij een erkend

verwerkingsbedrijf.

€ 2,50

0 t/m 0,25 m3

€ 5,00

meer dan 0,25 t/m

0,5 m3

€10,00

meer dan 0,5 t/m 1 m3

€15,00

meer dan 1 t/m 1,5 m3

€20,00

meer dan 1,5 t/m 2 m3

max. 2 m3 per bezoek

Schone grond (vervuilde grond aanbieden bij

een erkend verwerkingsbedrijf).

€ 6,00

0 t/m 0,25 m3

€12,00

meer dan 0,25 t/m

0,5 m3

€24,00

meer dan 0,5 t/m 1 m3

€36,00

meer dan 1 t/m 1,5 m3

€48,00

meer dan 1,5 t/m 2 m3

max. 2 m3 per bezoek

Milieupark Rondeel

Bij het milieupark Rondeel wordt het aangeboden afval gewogen.

Specifiek afgestemd op dit wegen gelden hiervoor de volgende poorttarieven die gebaseerd zijn op een kg-tarief.

Bij het aanbieden van één afvalfractie:

Afvalsoort

Poorttarief

Grof vuil

€ 0,24 per kg incl. afronden

Dakleer

€ 0,08

C-hout

€ 0,12

A-B hout

€ 0,07 (eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen)

Puin

€ 0,02

Schone grond

€ 0,03

Restafval

€ 0,16

Bij het tegelijk aanbieden van diverse afvalfracties geldt het poorttarief voor grof vuil.

Artikel II

De tarieven die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel IV genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.

Artikel IV

De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2020.

Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening eerste wijziging tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2020.
De raad voornoemd,
De voorzitter,
De griffier,