Gemeente Meerssen | Intrekkingsbesluit noodverordening wateroverlastramp Meerssen

Officiele publicatie

Intrekkingsbesluit noodverordening wateroverlastramp Meerssen

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE MEERSSEN,

OVERWEGENDE

Dat de noodzaak tot het geven van algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en veiligheid in verband met de wateroverlastramp die de gemeente Meerssen heeft getroffen niet langer aanwezig is nu er geen sprake meer blijkt te zijn van een toestroom van personen die het rampgebied komen bekijken;

BESLUIT

  • 1.
    De Noodverordening Wateroverlastramp, zoals vastgesteld en in werking getreden op 21 juli 2021, in te trekken;
  • 2.
    Tevens vervallen hiermee ook alle op deze noodverordening gebaseerde besluiten, zoals ontheffingen en aanwijzingen, die gebaseerd zijn op die noodverordening;
  • 3.
    Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt op www.meerssen.nl en treedt op 26 juli 2021 in werking.
Meerssen, 26 juli 2021
De burgemeester van Meerssen
M.A.H. Clermonts – Aretz