Gemeente Meerssen | Maastricht Aachen Airport

Artikel Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport (in de volksmond: Vliegveld Beek) bevindt zich op het grondgebied van buurgemeente Beek. Het luchthaventerrein ligt echter ingesneden in het grondgebied van de gemeente Meerssen. Het vliegveld brengt veel bedrijvigheid met zich mee. Maar het luchtverkeer kan ook voor overlast zorgen voor onze inwoners. Wij houden als gemeente dan ook voortdurend een vinger een de pols.

Op deze speciale pagina vindt u allerlei informatie mbt de luchthaven. Aan de rechterzijde vindt u waar u terecht kunt met meldingen & klachten, welke taken & bevoegdheden de gemeente heeft, wie onze overlegpartners zijn etc. De pagina's zijn nu nog in bewerking en worden gaandeweg uitgebreid.

Zienswijze Gemeente Meerssen op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

75 jaar Maastricht Aachen Airport (MAA):  www.maa.nl/75jaarmaa/ 

Nieuwe stukken

Brief Minister aan Staten Generaal
Bijlage 1: Ontwerp luchtvaartnota 2020-2050
Bijlage 2: Nota van antwoord betreffende zienswijze op de NRD (notitie reikwijdte en detailniveau) luchtvaartnota 2020-2050