Gemeente Meerssen | Verlenging beslistermijn voor het verbreden van de uitrit / oprit met 2 meter aan Europastraat 13 te Ulestraten

Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn voor het verbreden van de uitrit / oprit met 2 meter aan Europastraat 13 te Ulestraten

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag het verbreden van de uitrit / oprit met 2 meter, Europastraat 13, 6235 BT Ulestraten.

Waar ter inzage:

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Nadere informatie

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.  

Het zelfde geldt voor:

  • -
    het realiseren van een inrit, Pastoor Arnold Somyasingel 12, 6231 HV Meerssen.
  • -
    het aanleggen van een oprit, Maasstraat 30, 6241 DJ Bunde.