Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 19 - 6 mei 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 19 - 6 mei 2020

Gepubliceerd op: 07 mei 2020 10:30

Gemeentepagina: week 19
Datum: 
woensdag 6 mei 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatie i.v.m. het Coronavirus

Informatie over de landelijke maatregelen in verband met het Coronavirus vindt u op www.rijksoverheid.nl of op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (www.vrzl.nl). Of volg de landelijke (en regionale/lokale) media.

NIEUWE NOODVERORDENING
Sinds vrijdag 1 mei 2020 is er een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. U kunt de noodverordening inzien op www.meerssen.nl/coronavirus of www.overheid.nl.

ALLEEN OP AFSPRAAK! GEEN VRIJE INLOOP
U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. Afspraak maken? Bel 14 043. U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

SOCIAAL DOMEIN
Het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 uur. Telefoon: 14 043. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Heeft u vragen over de (nood)opvang voor 0-12 jarigen?
Bel met het Sociaal Team via tel. 14 043. Of via e-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

ONDERNEMERS
Informatie over de economische maatregelen van het kabinet voor ondernemers vindt u via:

Regelingen ondernemers versoepeld
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan. Tegelijkertijd vereenvoudigt ze de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

OUD PAPIER WORDT NIET OPGEHAALD
Oud papier wordt niet opgehaald t/m 19 mei. Wij vragen u vriendelijk het papier dan ook niet aan de straat te zetten, maar zolang thuis te bewaren. Indien echt noodzakelijk kunt u het oud papier kwijt bij een van de papiercontainers of het milieupark. Ziet u dat mensen toch nog oud papier aan de straat zetten? Tip ze dan svp even dat het niet wordt opgehaald.

MEER INFORMATIE

 • Website Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl
 • Callcenter Veiligheidsregio Zuid-Limburg: telefoon 0251-260960.
 • Landelijke informatienummer: tel. 0800-1351.
 • Informatie over maatregelen binnen de gemeente Meerssen: www.meerssen.nl/coronavirus
  Vindt u op onze Coronapagina niet het antwoord op uw vraag? Stuur een mailtje naar: corona@meerssen.nl. Of bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder!

---

Livestream Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 6 mei en donderdag 7 mei 2020 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur en zijn via de gemeentelijke website te volgen. Voor dit doel staat op 6 en 7 mei een button 'livestream raadsadviesvergadering' op de beginpagina van www.meerssen.nl.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

HEMELVAART
Bestuurscentrum gesloten op 21 & 22 mei

In verband met Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum / Gemeentelijk Klant Contact Centrum gesloten op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Verkeersbesluit Vliegenstraat Bunde

Betreft: instellen geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer Vliegenstraat in Bunde.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: door het plaatsen van de verkeersborden RVV C07 (Gesloten voor vrachtauto's) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 stellen we een verbod in voor vrachtverkeer in de Vliegenstraat in Bunde. Door het aanbrengen van onderborden met de tekst 'uitgezonderd bestemmingsverkeer' bepalen we dat bestemmingsverkeer uitgezonderd is van dit verbod.
Toelichting: bovengenoemde straat is in beheer bij de gemeente Meerssen. De Vliegenstraat is aan de zijde van de Pletsstraat al afgesloten voor vrachtverkeer d.m.v. RVV-bord C07 (officiële betekenis: Gesloten voor vrachtwagens: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg) Voor de aanwezige detailhandel en horeca in de Vliegenstraat en Roggeveldstraat is een uitzondering voor bestemmingsverkeer noodzakelijk. Met het instellen van dit verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer, zal het doorgaand vrachtverkeer via andere routes naar en van richting Geulle moeten kiezen. Met deze maatregel verzekeren we niet alleen de veiligheid op de weg en maar beschermen we ook de kwetsbare weggebruikers zoals fietsers. De Vliegenstraat is namelijk onderdeel van een school-thuisroute.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 07-05-2020 t/m 10-06-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Nieuwe noodverordening ivm Coronavirus

Betreft: sinds vrijdag 1 mei 2020 is er een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 1 mei 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van de woning en het plaatsen van zonnepanelen, Holstraat 98, 6231 AE Meerssen (ontvangen 24 april 2020);
 • het bouwen van een garage, Kasennerweg 22, 6241 NM Bunde (ontvangen 28 april 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Putstraat 8, 6235 NN Ulestraten (ontvangen 23 april 2020);
 • het verwijderen van asbest, Brommelen 46, 6243 CR Geulle (ontvangen 28 april 2020);
 • het slopen van gebouw delen, Trichterstraat 10, 6241 BX Bunde (ontvangen 23 april 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 6 mei 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen