Gemeente Meerssen | Verkiezingen gemeenteraad: Inschrijving aanduiding politieke groepering

Officiele publicatie

Verkiezingen gemeenteraad: Inschrijving aanduiding politieke groepering

De burgemeester van Meerssen maakt op grond van artikel G 3, lid 1 van de Kieswet bekend dat politieke groeperingen verzoeken kunnen indienen om de aanduiding van hun politieke groepering in te schrijven in het register voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Het centraal stembureau legt dit register aan. De politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Kandidaatstelling vindt vervolgens plaats op 31 januari 2022.

Hoe dient u een verzoek in?

Het verzoek moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Meerssen. Het centraal stembureau is gevestigd bij het gemeentehuis. Het verzoek moet uiterlijk op 20 december 2021 zijn ingediend bij het centraal stembureau.

Zijn er kosten verbonden aan de registratie?

Voor de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald aan de gemeente.

Wanneer hoeft een politieke groepering zich niet in te schrijven?

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding al bij de Kiesraad of het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten is geregistreerd, hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezing van 2018 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven ook geen inschrijving aan te vragen.

Heeft u vragen over het inschrijven van een politieke groepering voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Hiervoor kunt u bellen met team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/gemeenteraadsverkiezingen.

Meerssen,

8 november 2021
M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester van Meerssen