Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 40 - 4 oktober 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 40 - 4 oktober 2017

Gepubliceerd op: 03 oktober 2017 14:55

Gemeentepagina: week 40
Datum: woensdag 4 oktober 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Zondag 8 oktober 2017: Marathon Meerssen

Op zondag 8 oktober 2017 vindt voor de twintigste keer de Marathon van Meerssen plaats. Het parcours bestaat uit een ronde van 10,5 kilometer en voert grotendeels door Meerssen en Ulestraten. De lopers  kunnen kiezen uit vijf loopafstanden: 5 km, kwart marathon (10,5 kilometer), halve Marathon (21,1 kilometer),  20 Engelse mijl (31,5 kilometer) en de marathon (42,2 kilometer). Al naar gelang de afstand komen ze een, twee, drie of vier keer door Ulestraten. Verder zijn er diverse jeugdlopen. Kijk voor meer informatie over de loopwedstrijden op www.marathonmeerssen.nl.

Verkeersmaatregelen

Om de marathon mogelijk te maken, zijn diverse straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Afsluitingen
De Markt in Meerssen is van zaterdag 7 oktober 7.00 uur tot maandag 9 oktober 19.00 uur afgesloten.

Daarnaast zijn op zondag 8 oktober de volgende straten van 10.00-17.00 uur afgesloten: Kerkstraat, Beekstraat, Gasthuisstraat, Humcoverstraat, Hekstraat, Putstraat, Sint Catharinastraat, Dorpstraat, Genzonweg, Hoolstraat, Waterval, Humcoven, Visweg, Vogelzang, Kuileneindestraat en Kruisstraat.

Omleidingen doorgaand verkeer
Doorgaand verkeer tussen Meerssen en Ulestraten wordt op zondag 8 oktober van 10.00-17.00 uur omgeleid.

We vragen bewoners ten oosten van de Sint Catharinastraat hun auto buiten het parcours te parkeren. Voor deze bewoners is er een oversteek gemaakt voor voertuigen. Deze is ter hoogte van De Sauveurstraat en de Kennedystraat.

Verkeer vanaf Schimmert naar Ulestraten en Meerssen wordt omgeleid via de Burgemeester Visschersstraat, Nieuwe Vliekerweg en Kruisberg.

Verkeer vanaf Bunde naar Valkenburg wordt omgeleid via de Maastrichterweg, Proost de Beaufortstraat, Parallelweg en Herkenberg.

Verkeer vanaf Raar wordt omgeleid via de Korte Raarberg, Synagogeplantsoen, Volderstraat en Herkenberg.

Tijdelijk parkeerverbod Synagogeplantsoen
Aangezien het doorgaande verkeer via het Synagogeplantsoen wordt omgeleid, geldt er op zondag 8 oktober van 10.00-17.00 uur een parkeerverbod voor het gedeelte Synagogeplantsoen tussen de Kuileneindestraat en de Volderstraat. We vragen bewoners vriendelijk hun auto niet op de straat te parkeren.

Parkeerplaats 't Bergske beperkt toegankelijk
Als gevolg van de afsluiting van het parcours is parkeerplaats 't Bergske op zondag 8 oktober van 10.00-16.00 uur slechts beperkt toegankelijk. Ook wegrijden van de parkeerplaats is dan nagenoeg niet mogelijk. Bezoekers van de Marathon Meerssen kunnen hun auto parkeren bij Sporthal Marsana (Molenveldweg 4), bij het treinstation (langparkeerplaats aan de achterzijde) of in parkeergarage Proosdijpark (ingang aan de Stationstraat).

Omleiding streekbussen
De streekbussen van lijn 52 van Arriva wordt op zondag 8 oktober van10.30-16.30 uur omgeleid. De haltes Putstraat, Humcoven, Op de Beukel en Stella Maris College komen tijdelijk te vervallen. Bij station Meerssen en bij Vliek in Ulestraten komt een tijdelijke halte.

Vragen?
Voor verdere informatie over de verkeersmaatregelen kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Agenda Raadsadviesvergadering

Op woensdag 11 oktober 2017 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De raadsadviesvergadering van donderdag 12 oktober 2017 komt te vervallen!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 25 oktober 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 11 oktober 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering d.d. 14-09-2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie Landschapsbegraafplaats Ulestraten
 • Concept-raadsvoorstel 17- Cortenraede-10 Nieuw aanbestedingsbeleid
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Week van de Toegankelijkheid: Aan tafel!

Van 2 t/m 7 oktober 2017 is de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid. Toegankelijkheid is actueler dan ooit. Met het thema 'Aan tafel!' willen we bereiken dat mensen met een beperking of een chronische ziekte, overal kunnen eten en uitgaan zonder belemmeringen. In het hele land worden acties gehouden.

Week van de toegankelijkheid

Het gemeentebestuur van Meerssen organiseert deze week een rondgang langs een aantal horecagelegenheden. De betreffende horeca-uitbaters hebben persoonlijk bericht ontvangen. Tijdens de rondgang wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om eventuele drempels bij het uitgaan weg te nemen. Dit doet wethouder Berry van Rijswijk samen met vertegenwoordigers van de Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

In november organiseren de samenwerkende organisaties een themabijeenkomst over dit onderwerp. U leest hier in oktober meer over in Weekblad de Geulbode en op www.meerssen.nl.

Meer informatie: www.weekvandetoegankelijkheid.nl

---

Gezocht: Kunstenaars voor realisatie kunstwerk op rotonde Meerssenhovenweg-Fregatweg

Bent u kunstenaar (bij voorkeur uit de gemeente Meerssen of de regio)? Het college van B&W wil ter verfraaiing van de onlangs gerealiseerde rotonde Meerssenhovenweg-Fregatweg een kunstwerk laten maken.

Foto rotonde Meerssenhovenweg-Fregatweg

Rotonde Meerssenhovenweg-Fregatweg

Uitgangspunten kunstwerk
Voor het kunstwerk gelden de volgende uitgangspunten:

 • het creëren van een inspirerend & passend kunstwerk;
 • het thema van het kunstwerk is vrij, maar mag verwijzen naar de geschiedenis van het gebied, de aanwezige natuur, sfeervol Meerssen of Meerssen als toegang tot het Heuvelland.
 • de materialisatie van het kunstwerk mag breed geïnterpreteerd worden.
 • de uitvoering moet vandalismebestendig en duurzaam zijn.

Meedingen naar de opdracht?
Bent u kunstenaar (bij voorkeur afkomstig uit de gemeente Meerssen of de regio) en wilt u meedingen naar deze opdracht? Stuur dan een brief met uw motivatie en ideeën voor het kunstwerk vóór  1 november 2017 naar:

Gemeente Meerssen
t.a.v. Beleidsmedewerker Kunst & Cultuur Ankie Bijstra
Postbus 90
6230 AB Meerssen
Of via e-mail: info@meerssen.nl

Budget en procedure
Voor deze opdracht is een maximaal budget van € 30.000,- beschikbaar. Dat is inclusief alle kosten, maar exclusief btw. Op basis van alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van vier kunstenaars, die worden uitgenodigd om een schetsontwerp te maken en te presenteren. De vergoeding hiervoor bedraagt € 200,- inclusief btw.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Ankie Bijstra, telefoon 14 043 of e-mail: info@meerssen.nl

---

Veiligheidsregio
Jodiumtabletten in de brievenbus voor kinderen tot 18 jaar

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Het ministerie biedt de tabletten aan om ons land goed voor te bereiden op een mogelijk kernongeval, net zoals we ons voorbereiden op andere mogelijke incidenten. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, zijn ze bij een kernongeval direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan. Overigens is de kans op een kernongeval heel klein. De kans op een kernongeval met gevolgen voor Limburg is nog veel kleiner.

Wie krijgen jodiumtabletten?
In de zone van 20-100 km rondom een kerncentrale ontvangen huishoudens met kinderen tot 18 jaar op 3 oktober een vooraankondiging in hun brievenbus. Tussen 10 en 24 oktober ontvangen zij per post een doosje jodiumtabletten. Ongeboren baby's en kinderen tot 18 jaar lopen het meeste risico om later schildklierkanker te krijgen door opname van radioactief jodium. De kans op schildklierkanker door radioactief jodium neemt af naarmate mensen ouder zijn.

In Noord- en Midden-Limburg vallen de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert in de zone van 20-100 km vanaf de Belgische kerncentrale Tihange en/of Doel. In Zuid-Limburg liggen alle gemeenten in de  20-100 km zone van de kerncentrale Tihange. Zwangere vrouwen kunnen ter bescherming van hun ongeboren kind vanaf eind oktober jodiumtabletten bij de apotheek of drogist kopen. Zij ontvangen hierover informatie van hun verloskundige/gynaecoloog. Jodiumtabletten zijn na de landelijke verspreiding  ook te koop bij apotheek of drogist voor mensen die niet tot de doelgroep behoren. De adviesprijs voor de tabletten is € 2,95.

Waarvoor zijn jodiumtabletten?
Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. Bijvoorbeeld radioactief jodium. Dit kan onder andere via inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Door een jodiumtablet in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met 'gewoon' jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op. Het risico op schildklierkanker neemt daardoor af. In de bijsluiter in het doosje vindt u meer (medische) informatie over jodiumtabletten. De overheid zal duidelijk aangeven wanneer jodiumtabletten moeten worden ingenomen. Dit gebeurt via mobiele telefoon (NL-Alert), internet (www.limburgveilig.nl en www.vrzuidlimburg.nl) en de calamiteitenzender L1.

Voorbereiding op kernongeval
Jodiumtabletten beschermen alléén tegen de gevolgen van radioactief jodium. Ze bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die bij een kernongeval kunnen vrijkomen. Daarom kan de overheid ook andere beschermende maatregelen afkondigen, zoals schuilen en maatregelen om te voorkomen dat voedsel dat besmet is met radioactieve stoffen wordt gegeten. De Limburgse veiligheidsregio's bereiden zich voor op verschillende risico's. Denk aan een stroomstoring, extreem weer, brand of overstroming, maar ook een ongeval in een kerncentrale. De dichtstbijzijnde kerncentrales voor Limburg liggen beiden in België, te weten Tihange en Doel. Deze kerncentrales voldoen aan strenge (internationale) veiligheidseisen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over jodiumtabletten op:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanbrengen van stalen balken, Stationstraat 2, 6231 CL Meerssen (ontvangen 18 september 2017);
 • het maken van een constructie doorbraak, Stationstraat 47, 6231 CK Meerssen (ontvangen 22 september 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest dakplaten, Tussen de Bruggen 6, 6231 CC Meerssen (ontvangen 18 september 2017);
 • het verwijderen van asbesthoudende materialen, Aan de Maas 17, 6243 NA Geulle (ontvangen 26 september 2017);
 • het verwijderen van asbesthoudende materialen, Pastoor Nicolaus de Reimsstraat 38, 6231 HK Meerssen (ontvangen 25 september 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een kantoorruimte op de voormalige hooizolder, Beekerweg 68, 6235 CD Ulestraten (verzonden 28 september 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan Boschweg ongenummerd Bunde

Vooraankondiging: overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Boschweg ongenummerd te Bunde'.
Ter inzage legging: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 04 oktober 2017 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan 'Boschweg ongenummerd te Bunde' ter inzage ligt. Tevens wordt  in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.
Het plan: het plan betreft het mogelijk maken van een vrijstaande woning op het perceel Boschweg ongenummerd te Bunde (gelegen tussen nummers 2b en 3), kadastraal bekend Bunde sectie A nummer 2147). Hiertoe worden ter plaatse van Boschweg 1 te Bunde (kadastraal Bunde sectie A nummer 2147) twee onbenutte woningbouwtitels ingeleverd.
Ontwerpbesluit ontheffing Wet geluidhinder: het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuwe woning op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt voor iedereen ter inzage met de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan.
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst: het college van B&W heeft met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op de realisatie van een vrijstaande woning aan Boschweg ongenummerd te Bunde, tegen inlevering van twee onbenutte bouwtitels aan Boschweg 1 te Bunde. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als Bunde sectie A nummer 2147 en sectie A nummer 3441. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Ontwerp besluit hogere grenswaarde: het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuwe woning aan de Boschweg ong. te Bunde op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt voor iedereen ter inzage met de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan.
Inzagetermijn en termijn voor het indienen van zienswijzen:  van 04-10-2017 t/m 14-11-2017.
Waar ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarde, zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP04005-ON01.
Zienswijzen: gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 4 oktober 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen