Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016

Gepubliceerd op: 26 april 2016 10:25

Weeknummer: 17
Datum: woensdag 27 april 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Dodenherdenking Gemeente Meerssen

Op woensdag 4 mei 2016 worden de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op het binnenplein van het bestuurscentrum begint om 19.30 uur een plechtige bijeenkomst. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de Vredeskapel. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Herdenkingsdienst in de Basiliek
Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum vindt in de Basiliek een herdenkingsdienst  plaats. Aanvang 18.30 uur. Om 19.30 uur begeven de aanwezigen zich naar het binnenplein van het bestuurscentrum.

Oecumenische bijeenkomst in de Synagoge
In de Synagoge (Kuileneindestraat 22a Meerssen) vindt om 18.30 uur op initiatief van de Stichting Leerhuis Limburg  een oecumenische  bijeenkomst plaats. Na afloop sluiten de aanwezigen zich aan bij de officiële plechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum.

Programma

Herdenkingsplechtigheid op het binnenplein (19.30 uur)

 • Andante (Fanfare Sint Martinus Geulle)
 • Toespraak door de burgemeester
 • Voordracht van een gedicht
 • Andante (Fanfare Sint Martinus Geulle)

Stille Tocht
Vanaf het binnenplein vindt een stille omgang plaats via de Markt naar de Vredeskapel. Burgemeester  en wethouders, raadsleden, schutterij, scouting en besturen van harmonieën en fanfares nemen hieraan deel.

Herdenkingsplechtigheid bij de Vredeskapel

 • Halfstok hijsen van de Nederlandse vlag door Scouting Meerssen
 • Dodenappèl
 • Taptoe
 • Kranslegging door het college van burgemeester en wethouders
 • Wilhelmus
 • Twee minuten stilte
 • Individuele bloemenhulde
 • Meerssens mannenkoor
 • Eresaluut door schutterij Sint Barbara
 • Afsluiting

De herdenkingsplechtigheid kan door iedereen (ook in verenigingsverband) worden bijgewoond.

Bloemenhulde
Aansluitend aan de plechtige herdenking kan iedereen die dat wenst een bloemenhulde brengen bij de Vredeskapel. Wij verzoeken u vriendelijk de bloemen neer te leggen op de trappen voor de Vredeskapel.

Vlaggen halfstok
Op 4 mei zullen de vlaggen van alle openbare gebouwen van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen. De inwoners van de gemeente Meerssen worden vriendelijk verzocht tijdens genoemde periode dit voorbeeld te volgen.

Verzoek aan Horeca
De horecabedrijven wordt verzocht de exploitatie van het bedrijf tussen 18.00-21.00 uur op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat elk openbaar vermakelijkheidsaspect daaraan ontbreekt. In het bijzonder wordt verzocht de buitenverlichting te doven en slechts muziek ten gehore te brengen van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Oproep veteranen en andere oud-militairen
Het gemeentebestuur van Meerssen nodigt graag alle veteranen en oud- militairen die betrokken zijn geweest bij militaire (vredes)operaties buiten Nederland uit tijdens de Dodenherdenking op woensdag 4 mei 2016 om 19.30 uur aanwezig te zijn op het binnenplein van het bestuurscentrum te Meerssen. Als u voornemens bent hierbij aanwezig te zijn, dan vragen wij u vriendelijk dit even telefonisch door te geven bij het bestuurssecretariaat, tel. 043- 3661616 of 043 3661607. Wij kunnen dan tijdens de ceremonie op het binnenplein voldoende (zit)plaatsen reserveren. Helaas is het niet mogelijk zitplaatsen te reserveren tijdens de ceremonie bij de Vredeskapel.

---

Controles Hondenbelasting

Vanaf de eerste week van mei gaan controleurs namens onze gemeente huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door de BsGW. De controleurs bellen bij inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren. De controleurs van de BsGW kunnen zich legitimeren. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs!

BSGW logo

Belastingplicht
Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl. Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld. Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de belastingtelefoon: telefoon 088-8420420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-belastingtelefoon zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl

---

Bestuurscentrum gesloten op 5 en 6 mei

In verband met Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016.

Meldingen openbare ruimte
Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen? Bel dan tel. 043-3505345 (tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043).

Milieuparken
De milieuparken zijn gesloten op Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2016.

---

Tijdelijke afsluiting autosnelweg A79

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de A79 richting Heerlen/Aken van knooppunt Kruisdonk tot en met afrit 1 (Bunde) afgesloten van vrijdagavond 29 april tot maandagochtend 2 mei. Oprit 1 Bunde blijft open. Verkeer richting Heerlen en/of Aken moet rekening houden met grote hinder. Verkeer naar Maastricht kan gewoon doorgaan.

---

Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2017

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tot de wijziging van het decoratiestelsel (in 1996) werd ook een Koninklijke Onderscheiding verleend bij een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling binnen een functie of ambt (bijvoorbeeld bij een 40-jarig dienstverband), maar dat is veranderd. De plichtsvervulling binnen een functie of ambt wordt slechts als aanvullend element meegewogen bij de beoordeling.

Bijzondere maatschappelijke verdienste
Thans ligt de nadruk op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

Decoratiestelsel
Het huidige decoratiestelsel kent twee verschillende ordes, namelijk de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau. De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat uit drie graden:

 1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
 2. Ridder van de 2e graad: Commandeur
 3. Ridder van de 3e graad: Ridder

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes graden:

 1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
 2. Ridder van de 2e graad: Grootofficier
 3. Ridder van de 3e graad: Commandeur
 4. Ridder van de 4e graad: Officier
 5. Ridder van de 5e graad: Ridder
 6. Ridder van de 6e graad: Lid

Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt?
U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat er een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, dient dit minstens vijf maanden van tevoren te gebeuren. De voordrachten voor Lintjesdag 2017 kunnen tot en met 1 juli 2016 worden ingediend.

Procedure
De burgemeester bekijkt het voorstel en zendt dit met begeleidend advies en nadere gegevens van de decorandus naar de Commissaris van de Koning. Deze beoordeelt de voordracht en zendt het voorstel, eveneens met begeleidend advies, naar het Kapittel van Civiele Orden. Hier wordt het voorstel opnieuw bekeken en - wederom met advies - verzonden naar de betreffende minister, die uiteindelijk een beslissing neemt.

Predicaat
Voor informatie met betrekking tot richtlijnen en de procedures in relatie tot het indienen van voorstellen voor het toekennen van een Koninklijk predicaten zie www.koninklijkhuis.nl/monarchie/onderscheidingen. Een aanvraag dient tijdig te worden ingediend. Deze aanvraag neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een voordracht en de criteria kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. 043-3661616 of 3661607.

---

CycloMedia maakt foto's in de gemeente Meerssen

In mei maakt het bedrijf Cyclomedia in opdracht van de gemeente Meerssen weer een jaarlijkse fotoronde door de gemeente. De foto´s worden gebruikt voor inspectie en beheer van de openbare ruimte. Cyclomedia maakt de foto´s met speciaal uitgeruste voertuigen met camera op het dak, waarmee 360 graden panoramafoto's kunnen worden gemaakt vanaf de openbare weg.

Cyclomedia

Cyclomedia
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland.

Meer informatie: www.cyclomedia.com

---

Inloopavond snelfietsroute door Meerssen en Beek

Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden werkt Maastricht Bereikbaar samen met o.a. de gemeente Meersen en Beek aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen naar het werk. Hiervoor is een goede fiets-infrastructuur noodzakelijk. Om die reden gaan we de snelfietsroute Sittard-Maastricht aanleggen. In de eerste fase (2016/2017) realiseren we het fietstraject in de gemeente Beek en Meerssen. De voorbereidingen zijn al bezig. De uitvoering vindt plaats in 2017.

Snelfietsroute door Meerssen en Beek
In de gemeenten Meerssen loopt de snelfietsroute vanaf het fietspad Maastrichterweg, over de rotonde Bunderstraat via de Vliegveldweg (oostzijde A2) richting Vliegveldweg Beek, langs de luchthaven en de bebouwde kom van Beek. Op deze route willen we het volgende aanpassen:

 • We maken de rotonde Bunderstraat fietsvriendelijk.
 • We sluiten de Vliegveldweg ter hoogte van de afslag Bunderstraat af voor gemotoriseerd verkeer.
 • We richten de Vliegveldweg tussen de Bunderstraat en de bebouwde komgrens (bij drempel) in als fietsstraat.
 • We richten de Vliegveldweg vanaf genoemde komgrens tot de Nieuwe Vliekerweg in als fietspad (afsluiting voor gemotoriseerd verkeer).
 • We realiseren op de fietsstraat/fietspad voorzieningen zodat hulpdiensten dit weggedeelte toch kunnen gebruiken.
 • We realiseren op het fietspad voorzieningen, zodat landbouwverkeer tussen de Nieuwe Vliekerweg de Tunnelweg kan rijden.
 • Ter hoogte van de Europalaan in Beek realiseren we een fietsbrug.
 • Ter hoogte van de Maastrichterlaan in Beek realiseren we een tweezijdig fietspad.
 • Ter hoogte van de bebouwde komgrens Beek realiseren we een fietsvriendelijke oversteek over de Maastrichterlaan.

Uitnodiging inloopavond
Op dinsdag 10 mei 2016 vindt van 19.30-21.00 uur een inloopavond plaats in café Bergrust (Vliegveldweg 21 in Ulestraten). Wilt u meer weten over de werkzaamheden of heeft u vragen, loop dan binnen. Er is alle gelegenheid vragen te stellen en suggesties/informatie te delen. U kunt tevens de tekeningen en visualisaties bekijken van onder andere de fietsbrug en de rotonde Bunderstraat. Medewerkers van de gemeente Meerssen en Maastricht Bereikbaar zijn aanwezig om u te informeren, uw vragen te beantwoorden en naar uw ideeën te luisteren.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Manage Boskai, Cazenderstraat 3, 6231 HZ Meerssen (ontvangen 2 april 2016). Het betreft een melding ten behoeve van een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontwerpbesluit Wegenwet

Betreft: het voornemen om weggedeelten in de Vauwerhof in Meerssen te onttrekken aan de openbaarheid.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 • het onttrekken aan de openbaarheid van de openbare 24 parkeerplaatsen gesitueerd onder de 18 huurwoningen Vauwerhof 3 t/m 19 (oneven) en Vauwerhof 31 t/m 47 (oneven);
 • het onttrekken aan de openbaarheid van de aan de achterzijde van het pand Volderstraat 48 gelegen drie openbare insteekparkeerplaatsen en de aan de zuidzijde van het plangebied (ten zuiden van Vauwerhof 26) gelegen zeven openbare insteekparkeerplaatsen.

Wanneer het onttrekkingsbesluit van kracht wordt, zullen de betreffende parkeerplaatsen alleen nog bruikbaar zijn voor de bewoners aan wie de parkeerplaatsen gekoppeld worden via een overeenkomst.
Inzage en zienswijzetermijn: van 28-04-2016 t/m 08-06-2016.
Waar ter inzage:op afspraak bij het KCC (tel. 14 043)
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van een schutting, drie prieeltjes en een carport/garage, Houthemerweg 95, 6231 KT Meerssen (ontvangen 18 april 2016);
 • het plaatsen van een airco-unit  (legalisatie), Bunderstraat 84, 6231 EL Meerssen (ontvangen 20 april 2016);
 • het aanleggen van een oprit, Gerbergaplantsoen 10, 6231 KM Meerssen (ontvangen 20 april 2016);
 • het aanvullen van de groeve met grond, Oliebergweg ongenummerd Meerssen (ontvangen 21 april 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen en uitbreiden van het woon-/winkelpand, Stationstraat 16, 6231 CL Meerssen (verzonden 18 april 2016);
 • legalisering van het splitsen van een pand in twee woningen, Klinkenberg 157, 6231 BC Meerssen (verzonden 20  april 2016);
 • het legaliseren van de splitsing van de woning, Sint Josephstraat 62, 6231 EE Meerssen (verzonden 25 april 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 27 april 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina