Gemeente Meerssen | Themabijeenkomst stand van zaken Multi Functioneel Centrum Bunde (Agneskerk)

Nieuwsbericht Themabijeenkomst stand van zaken Multi Functioneel Centrum Bunde (Agneskerk)

Gepubliceerd op: 01 februari 2024 09:00

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de verbouwing van de Agneskerk verleend en wil de Stichting MFC Bunde u graag informeren over de stand van zaken, de planning en de vervolgstappen tijdens een themabijeenkomst op dinsdag 20 februari.

Themabijeenkomst dinsdag 20 februari 2024

Bedrijfsrestaurant van het Gemeentehuis Meerssen
19.00 - 20.30 uur

Je kunt de themabijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Aanmelden themabijeenkomst

In verband met de organisatie stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt voor 13
februari 2024 via patricia.wehren@meerssen.nl met als onderwerp
"Themabijeenkomst MFC Bunde".

Meer informatie

Meer informatie over de Multi Functioneel Centrum Bunde? Kijk hier: https://www.meerssen.nl/projecten/sint_agneskerk_mfc/

impressie MFC Bunde