Gemeente Meerssen | Voorbereidingsbesluit ‘Maastricht Aachen Airport’

Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit ‘Maastricht Aachen Airport’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 15 maart 2011 heeft besloten te verklaren dat wordt voorbereid een wijziging van het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ voor zover betrekking hebbende op het gebied (Langs de Gewannen 20), zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening zwart gearceerd en zwart omlijnd is aangegeven.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend.

Genoemd voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 29 maart 2012 in werking en ligt met de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening vanaf 29 maart 2012 iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur voor eenieder ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu, kamer 1.25, in het Bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen.

Meerssen,

28 maart 2012
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.