Gemeente Meerssen | Oud papier inzameling vanaf 2025 niet meer door verenigingen

Nieuwsbericht Oud papier inzameling vanaf 2025 niet meer door verenigingen

Gepubliceerd op: 07 december 2023 11:15

Oud papier
De gemeente Meerssen zamelt al vele jaren het oud papier in met vrijwilligers van verenigingen in samenwerking met een commerciële papierinzamelaar. Verenigingen verdienen wat bij om de verenigingskas te spekken en de gemeente kan besparen op de inzamelkosten. 2024 zal echter het laatste jaar zijn dat we oud papier inzamelen met vrijwilligers als belader. Inzamelaars geven aan niet meer met vrijwilligers te willen inzamelen. De acht betrokken verenigingen zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld.

Wethouder Milieu Vanessa de Rond: "We realiseren ons dat dit geen leuke boodschap is voor de inzamelende verenigingen. Het betekent een financiële aderlating voor hun verenigingskas. Daarom maken we dit vroegtijdig bekend, zodat verenigingen zich kunnen voorbereiden. Ook gaan we met hen in gesprek om te bekijken wat de impact is voor hun club heeft en welke ideeën er zijn om deze impact te verkleinen. Dit doen we ook vanuit waardering voor hun inzet de afgelopen jaren."

Waarom geen inzameling meer door vrijwilligers?

Door allerlei ontwikkelingen op de papiermarkt en in de afvalbranche staat de inzameling van oud papier door vrijwilligers onder druk. Er is sprake van een landelijke trend. Commerciële inzamelaars hebben namelijk te maken met een tekort aan chauffeurs. Daarnaast zijn steeds minder chauffeurs bereid buiten de reguliere werktijden oud papier in te zamelen.

Bovendien speelt mee dat er een aantal ernstige (en zelfs fatale) incidenten is geweest in den lande met vrijwilligers tijdens het inzamelen van oud papier. Dat heeft veel stof doen opwaaien over de aansprakelijkheid. Hierdoor zijn commerciële inzamelaars huiverig geworden.

Ook de beschikbaarheid van vrijwilligers en de vergrijzing onder de vrijwilligers, baart de inzamelaars zorgen. Er gelden dan bijvoorbeeld strengere regels voor lichamelijke belasting. Dit alles leidt ertoe dat commerciële inzamelaars aangeven in de toekomst alleen nog oud papier te willen inzamelen met eigen personeel en tijdens reguliere werktijden.

Vragen?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.