Gemeente Meerssen | Informatiebijeenkomst bewoners Prinses Wilhelminaweg in Bunde

Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst bewoners Prinses Wilhelminaweg in Bunde

Gepubliceerd op: 07 juni 2023 12:25

Geluidsschermen langs het spoor
Aan de Prinses Wilhelminaweg in Bunde worden geluidsschermen geplaatst. De planning hiervan is nu definitief en daarom organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Prinses Wilhelminaweg op 26 juni.

Tijdens deze bijeenkomst wordt verteld over de planning en laatste stand van zaken. ProRail is aanwezig als opdrachtgever, Strukton als aannemer en de gemeente Meerssen als bevoegd orgaan voor vergunningverlening.

Meer informatie over dit project lees je op de projectpagina over geluidschermen spoorweglawaai.