Gemeente Meerssen | Aanwijzing plaatsvervangend directeur BsGW

Officiele publicatie

Aanwijzing plaatsvervangend directeur BsGW

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende dat met het ontslag van de heer J. Frencken per 1 december 2016 de vervanging van de directeur van BsGW niet geregeld is. Het voorstel is om mevrouw K.F. van Bergen, coördinator Financien & Control en tevens plaatsvervangend hoofd van de afdeling Planning & Control, met onmiddellijke ingang aan te wijzen als plaatsvervangend directeur.

BESLUIT

Op basis van artikel 21 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW is mevrouw K.F (Karin) van Bergen met onmiddellijke ingang aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 23 februari 2017

De directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen
De voorzitter,
W. van den Beucken