Gemeente Meerssen | Vacature (plaatsvervangend) voorzitter Rekenkamer Limburg Centraal: een bijdrage aan de kwaliteit van besturen

Nieuwsbericht Vacature (plaatsvervangend) voorzitter Rekenkamer Limburg Centraal: een bijdrage aan de kwaliteit van besturen

Gepubliceerd op: 19 februari 2024 11:15

Wij zoeken een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter voor de gezamenlijke Rekenkamer Limburg Centraal. 

Logos

De gemeenten Beek, Beekdaelen, Meerssen, Simpelveld, Stein, Valkenburg aan de Geul en Voeren-daal werken samen in een onafhankelijke gemeentelijke rekenkamer. Het analyseren en doen van verbetervoorstellen voor het gemeentelijk bestuur, het ondersteunen van de controlerende rol van de gemeenteraad en het bijdragen aan de publieke verantwoording is wat de samenwerkende gemeenten via de invulling van de rekenkamer beogen. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben gekozen voor de instelling van een (regionaal werkende) rekenkamer die bemenst zal worden door een voorzitter en een plaatsvervan-gend voorzitter, die zelfstandig onderzoek kunnen verrichten, waarbij de mogelijkheid bestaat om per onderzoeksopzet derden in te huren.

Profiel voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer

Functie-inhoudelijk

 • Het uitvoeren dan wel coördineren van onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid in de deelnemende gemeenten.
 • Het kiezen van onderzoeksonderwerpen in overleg met de gemeenteraden, het opstellen van de onderzoeksagenda, het opzetten van de organisatie van het onderzoek, alsmede het begeleiden en uitvoeren van het onderzoek, het schrijven van onderzoeksrapportages en het analyseren van de onderzoeksuitkomsten.
 • Het terugkoppelen van conclusies en aanbevelingen aan gemeenteraden.
 • Functioneren, in onderlinge afstemming, zelfstandig en zijn aanspreekpunt voor de griffiers van de deelnemende gemeenten.
 • Als voorzitter eindverantwoordelijk voor aansturing van ondersteuning (in geval een extern bureau c.q. experts worden ingehuurd).

Functie-eisen

De voorzitter en diens plaatsvervanger worden geselecteerd op basis van onafhankelijkheid en speci-fieke professionele achtergrond. Een brede kennis en/of ervaring in bedrijfsleven, onderzoeksinstel-lingen en overheid is een pré.

Kenmerken zijn:

 • Onafhankelijke instelling/oordeelsvorming en analytisch denkvermogen
 • Kennis van/ervaring met het doen of begeleiden van onderzoek
 • Kennis van/ervaring met het analyseren, beoordelen, interpreteren en presenteren van informatie
 • Deskundigheid in het functioneren van bedrijfsvoeringsprocessen
 • Kennis en ervaring van en gevoel voor politieke verhoudingen en bedrijfsvoeringsprocessen
 • Kennis van een of meer beleidsterreinen van de lokale overheid
 • Betrokkenheid bij de deelnemende gemeenten maar geen directe relatie daarmee (onafhankelijk-heid)
 •  Beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden en juiste motivatie
 • Visie ontwikkelen en uitdragen

De kandidaat mag niet werkzaam zijn binnen de ambtelijke organisatie van de gemeenten Beek, Beek-daelen, Meerssen, Simpelveld, Stein, Valkenburg aan de Geul of Voerendaal of politiek actief zijn binnen een van deze gemeenten.

Opleiding

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

Vergoeding en aanstellingsduur

 • De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter ontvangen een maandelijkse vergoeding voor hun reguliere werkzaamheden. Daarnaast komen reis- en verblijfskosten voor vergoeding in aanmer-king.
 • De aanstelling geschiedt voor de duur van zes jaar.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Dreessen (tel. 043-3661674), griffier gemeente Meerssen of de heer G. Erven (06-11368723), griffier gemeente Beek. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 18 maart 2024 tussen 12.00-17.00 uur in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul.

Sollicitaties kunnen, voorzien van motivatie en CV worden gericht aan:

De gezamenlijke griffiers van de deelnemende gemeenten Rekenkamer Limburg Centraal
t.a.v. mevrouw Y. Dreessen, griffier van de gemeente Meerssen
Postbus 90
6230 AB te Meerssen

Of per e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

U kunt tot uiterlijk 3 maart 2024 op deze vacature reageren.