Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Besluit - Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar / aanwijzing toezichthouder BRP

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - Besluit - Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar / aanwijzing toezichthouder BRP

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,

Overwegende dat:

  • op grond van artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, het college van burgemeester en wethouders ambtenaren kan aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van deze wet;
  • de aanwijzing van toezichthouders uitsluitend is gericht op de naleving van de Wet basisregistratie personen binnen de gemeente Meerssen;
  • op de Overeenkomst Huisbezoeken in kader Landelijke Aanpak Adreskwaliteiten tussen de gemeente Maastricht en de gemeente Meerssen is gesloten;
  • gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente en artikel 4.2 Wet basisregistratie personen;

BESLUITEN:

  • 1.
    dhr. J. de Laat aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar en als toezichthouder bedoeld in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;
  • 2.
    dat dit besluit geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst Huisbezoeken in kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) tussen de gemeente Maastricht en de gemeente Meerssen.

Meerssen, 13-07-2021

Burgemeester en wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester, mr. J.J.M. Eurlings M.A.H. Clermonts-Aretz

Vragen?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.