Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 46 - 11 november 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 46 - 11 november 2020

Gepubliceerd op: 10 november 2020 13:35

Gemeentepagina: week 46
Datum: woensdag 11 november 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Benoeming nieuwe wethouders Gerard IJff en Rein Dupont

Tijdens de extra digitale raadsvergadering van maandag 2 november zijn de heren Gerard IJff en Rein Dupont benoemd tot wethouder van de gemeente Meerssen. Zij legden tijdens de vergadering de verklaring/belofte danwel eed af. Beiden gaan fulltime aan de slag als wethouder.

Benoeming wethouder Gerard IJff en Rein Dupont
Het college van B&W van de gemeente Meerssen (v.l.n.r.): |
wethouder Gerard IJff, burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouder Rein Dupont.

Meer informatie over de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders vindt u op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie - College van B&W).

---

Maatregelen in verband met het coronavirus

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog té langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet besloot daarom afgelopen week om voor 2 weken - bovenop de gedeeltelijke lockdown - extra maatregelen in te stellen. Meer informatie over alle maatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of volg de landelijke media. Ook op www.meerssen.nl/coronavirus vindt u meer informatie.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Hou vol & blijf gezond!

Nieuwe noodverordening
Sinds 6 november geldt een nieuwe noodverordening. U vindt deze op www.meerssen.nl/coronavirus.

Hartenkreet - burgemeester
Aandacht voor elkaar: hartenkreten

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, vrije tijd en contact met familie en vrienden. We moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. Met aandacht voor elkaar komen we hier samen doorheen. De Rijksoverheid bundelt bijzondere activiteiten, ideeën en verhalen op een speciale website. Kijk eens op ww.aandachtvoorelkaar.nl.

Ook onze gemeente doet mee aan deze campagne. De komende tijd reist een groot hart door de gemeente, waarop we hartenkreten verzamelen van onze inwoners. U vindt deze hartenkreten de komende tijd op onze social media. Op 16 december overhandigt onze burgemeester het hart mét de hartenkreten aan gouverneur Theo Bovens. Hij maakt in het kader van 'Aandacht voor elkaar' een tocht langs alle gemeentehuizen.

De burgemeester trapte de campagne afgelopen woensdag af met haar eigen hartenkreet en gaf het hart vervolgens door. Meer weten? Kijk op www.meerssen.nl/coronavirus.

INFORMATIE

Algemene vragen over het coronavirus
Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl.

Gezondheidsvragen
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest
Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel voor een test 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Overige vragen over het coronavirus mbt Zuid-Limburg
Callcenter Veiligheidsregio ZL: tel. 0251-260960 of www.vrzl.nl/coronavirus.

Financiële regelingen ondernemers
www.rijksoverheid.nl en www.socialezakenmh.nl of bel tel. 043-3506046.
Tozo: www.gemeentemaastricht.nl/tozo.

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder.

---

RES - Klimaatakkoord
Maastricht-Heuvelland moet op grote schaal duurzame energie gaan opwekken

Heeft u uw huis geïsoleerd? Of zonnepanelen op het dak gelegd? Of rijdt u elektrisch? Of overweegt u wellicht dat te doen? Zo dragen we met z'n allen ons steentje bij aan de energietransitie. Máár er moet meer gebeuren.

Klimaatakkoord
We hebben in Nederland afgesproken dat we voor 2030 ruim 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie op land (wind- en zonne-energie) willen opwekken. Dit staat in het Klimaatakkoord. 35 TWh is 35 miljard kilowattuur. Dat is 35% van ons jaarlijkse Nederlandse energiegebruik. Een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar 3500 kilowattuur. Een flinke opgave dus!

Duurzame energie opwekken
De energieregio Zuid-Limburg moet hierin haar deel leveren. We onderzoeken op dit moment waar we in onze regio grootschalige duurzame energie kunnen opwekken. Dit wordt vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES).

Lees meer over de RES (deelregio) Maastricht-Heuvelland: www.meerssen.nl/res.

RES logo

---

Begrotingsvergadering 11 en 12 november 2020

Op woensdag 11 november en donderdag 12 november 2020 vindt de digitale begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Beide avonden starten om 18.00 uur. U kunt de begrotingsvergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

In de Geulbode van 25 november leest u meer over de plannen en projecten voor komend jaar.

---

Vanaf 23 november: reinigen en inspectie kolken

Twee keer per jaar inspecteert en reinigt de gemeente Meerssen de putten in de weg (kolken). In de week van 23 november is het weer zover. Het bedrijf RIONS voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. Dit duurt naar verwachting twee weken.

Wij vragen u vriendelijk uw auto niet op of bij een kolk te parkeren. Er kan enige vertraging ontstaan als de vrachtwagen van RIONS in een straat bezig is. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Werkzaamheden brug over kanaal in Bunde

Van 16 t/m 20 november voert firma idverde Realisatie werkzaamheden uit aan de voegovergangen van de brug over het Julianakanaal in Bunde. De werkzaamheden vinden dagelijks plaats tussen 07.00 en 16.00 uur. Gedurende de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer over de brug mogelijk en wordt het verkeer omgeleid via de brug in Geulle.

---

Geef 'n jas, verwarm een hart
Geef een jas en verwarm een hart!

Help tussen t/m 20 november mee om Limburg winterproof te maken. Doe mee met de actie om winterjassen in te zamelen voor de Kledingbank en het Leger des Heils. Het aantal dak- en thuislozen, volwassenen en kinderen die in armoede leven neemt fors toe. Met het geven van een warme jas helpt u duizenden mensen die het momenteel erg zwaar hebben.

Inleverpunt Meerssen
In onze gemeente is er een inleverpunt bij de Ruggesteun, Kuileneindestraat 5e (bij de rode poort) in Meerssen. Hier kunt u op woensdagen tussen 10.00-12.00 uur terecht. Alle schone, goede, warme winterjassen zijn welkom! U kunt eventueel een kaartje met een persoonlijke boodschap bij de jas doen.

Op vrijdag 26 november wordt de eindstand bekendgemaakt bij L1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Noodverordening Coronavirus

Betreft: sinds 6 november 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van cafetaria Snackpoint Bunde, Sint Agnesplein 6, 6241 CA Bunde. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 11-11-2020 t/m 23-12-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanvragen omgevingsvergunning brandveilig gebruik, Hulserstraat 89, 6243 BM Geulle (ontvangen 27 oktober 2020);
 • het plaatsen van twee dakramen, Groeneweg 3c, 6241 NW Bunde (ontvangen 30 oktober 2020);
 • het aanleggen van een uitrit, Burgemeester Hein Cortenstraat 10, 6235 CN Ulestraten (ontvangen 23 oktober 2020);
 • het realiseren van een serre, Burchtstraat 22, 6241 CR Bunde (ontvangen 24 oktober 2020);
 • het vervangen van het dak, Hemelboomlaan 17, 6241 AS Bunde (ontvangen 26 oktober 2020);
 • het uitvoeren van werkzaamheden aan de A79 (groot onderhoud) (ontvangen 26 oktober 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een B&B, Schonen Steynweg 2, 6237 NA Moorveld.
 • het plaatsen van een ballenvanger, Heiveld 2, 6241 EK Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een uitrit, Charles Eijckstraat 36, 6231 GZ Meerssen (verzonden 3 november 2020);
 • het uitbreiden van de horecagelegenheid (legalisatie), Markt 5, 6231 LR Meerssen (verzonden 4 november 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het uitbreiden van het woonhuis, Pastoor Aert van Coelmontstraat 15, 6231 JC Meerssen (verzonden 4 november 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 11 november 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen