Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016

Gepubliceerd op: 06 december 2016 13:35

Weeknummer: 49
Datum: woensdag 7 december 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Buurtnetwerken 200 px
Wij stellen aan u voor... Uw buurtnetwerken!

We willen het liefst allemaal een mooi, veilig en gezellig dorp waar het fijn wonen is. Tot enkele jaren geleden was het vanzelfsprekend dat de overheid voor veel zorgde. Er wordt echter steeds meer een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen. De buurtnetwerken vormen hierin een onmisbare schakel. Zij weten als geen andere wat er leeft en speelt in uw kern, welke problemen en knelpunten er zijn en welke initiatieven u samen kunt oppakken om de leefbaarheid te verbeteren.

Kenners
De gemeente Meerssen telt met ingang van 1 janauri 2017 vijf buurtnetwerken. Vanaf die datum gaan het buurtnetwerk Meerssen centrum en Meerssen West op in één gezamenlijk buurtnetwerk Meerssen. Daarnaast is er een buurtnetwerk in Geulle, Bunde, Rothem en Ulestraten. In deze buurtnetwerken zitten mensen uit uw eigen woonkern.  Zij kunnen wensen en problemen vroeg signaleren en plannen van de gemeente voorzien van gevraagd of ongevraagd advies. Het buurtnetwerk kan suggesties doen of kantekeningen plaatsen bij voorstellen vanuit de gemeente. Daarbij koppelt ze haar bevindingen terug naar haar achterban (de overige inwoners) en men vraagt daarbij nadrukkelijk ook naar eigen inbreng van die inwoners. Het buurtnetwerk heeft dus geen uitvoerende, maar een coördinerende en signalerende taak en kan mensen en initiatieven ondersteunen of op weg helpen naar de juiste instanties.

De buurtnetwerken vergaderen op gezette tijden over allerlei zaken in uw dorpskern. U moet dan niet alleen denken aan verkeer, groen, de inrichting van de openbare ruimte, maar ook aan sociale zaken zoals veiligheid, voorzieningen voor jong en oud, zorg en eenzaamheid. Zo  is het streven om in elke kern met de buurtpreventieteams samen te werken aan de veiligheid van iedere kern.

De gemeente Meerssen hecht grote waarde aan goede samenwerking met de buurtnetwerken.

Eigen initiatieven ontwikkelen
Buurtbewoners krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf activiteiten en initiatieven in de buurt op te pakken. Zo ontstaat er ook een beter contact in de buurt. Buurtbewoners leren elkaar kennen en steken sneller een helpende hand uit naar een (hulpbehoevende) buurtgenoot. Zo kan iedereen langer meedoen in de maatschappij. Samen kunnen we het zelf!

Belangrijke rol
De buurtnetwerken spelen een belangrijke rol bij het behoud van de leefbaarheid in uw dorp. En ze willen dit in de toekomst ook blijven doen ... samen met u! Daarom stellen wij ze nogmaals hier aan u voor! Zodat u ze ook in de toekomst weet te vinden als u ideeën en vragen heeft, problemen in de buurt wilt signaleren of zelf initiatieven wilt ontwikkelen voor de leefbaarheid in de buurt.

Wij stellen aan u voor:
Buurtnetwerk Geulle: Ria Dubois, Harrie Muitjens, Gerda Thijssen-Custers, Lenie Spee-Hendrickx, Marlies Slaghekke, Anke Jongen, Theo Kruijsen, Antoine Penne, Frans Simonis, Peter Rijs, Bert Boves, Jeroen Tholen, Bram de Jong en Peter Troquete.
Buurtnetwerk Ulestraten: Raymond Cobben, Pierre de Rooy, Ruud Schoufs, Jo Frenken, Irene Hermans-von Banisseht, Jack Aarts, Peter Ramakers, Luc Cleophas en Edwin Verhoeven.
Buurtnetwerk Bunde: Maud Dupont, Guido Frissen, Mia Stijns-van den Boom, Martin Dubois, Yvonne Henskens, Jos Janssen, en Angelo Van Kan.
Buurtnetwerk Rothem: Marie-Jose Stalmeier, Hay Domans, Willy Geurten, Ingmar Wagenaar, Johan Groningen, Raymond Nijsten, en René van Beekum.
Buurtnetwerk Meerssen: Mien Frijns-Heuts, Jep Vencken, Piet Pluymaekers, Carla Prins, Ton Scheepers, Marie-Louise van de Poel- de Macker, Irene Hermans-von Banisseht, Math Tummers,  Jef Conings, Ger Willems, en Giel van de Weyer.

Lid worden? Neem gerust contact op !
Bij deze doen alle buurtnetwerken een oproep aan enthousiaste mensen, jong & oud die eventueel lid willen worden. Jeugd, jongeren of jonge gezinnen in de buurt? Denk mee! Graag zelfs, want een buurtnetwerk vormen we eigenlijk allemaal samen! Meedenken over de leefbaarheid in het dorp? Initiatieven mee organiseren? Of met de gemeente van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Neem dan gerust even contact op met onderstaande contactpersonen en sluit vooral een keertje vrijblijvend aan.

Contactpersonen Buurtnetwerken
Bunde: Yvonne Henskens - vandellen-henskens@kpnmail.nl - tel. 06-47268607
Geulle: Bert Boves - bertannie.boves@home.nl - tel. 043-3645238
Meerssen: Ton Scheepers - ton.scheepers@home.nl - tel. 06-29600752
Rothem: René van Beekum - rene.vanbeekum@ziggo.nl - tel. 06-21163263
Ulestraten: Edwin Verhoeven - edwinverhoeven@outlook.com - tel. 043-3111017

Samen zorgen we voor leefbare & gezellige kernen, waar het veilig is en u fijn kunt wonen!

Wij houden u via www.meerssen.nl regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en onderwerpen binnen het buurtnetwerk.

---

Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan

Op 1 januari 2017 verlopen alle parkeervergunningen. Als houder van een parkeervergunning moet u zelf op tijd een nieuwe parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt dat nu al doen.

Maar let op:

Bestuurscentrum gesloten tussen Kerstmis & Nieuwjaar
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum gesloten. Vraag uw nieuwe parkeervergunning daarom op tijd aan. Doe dit vóór 21 december! Aanvragen die tijdens de feestdagen binnenkomen, worden namelijk pas in januari behandeld. En dat betekent dan dat even u op uw parkeervergunning moet wachten. U kunt dit voorkomen door de aanvraag NU al in te dienen.

Aanvraagformulier
U kunt het aanvraagformulier voor een nieuwe parkeervergunning (of voor verlenging van uw huidige parkeervergunning) downloaden op www.meerssen.nl. U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC). Bel 14 043 of mail info@meerssen.nl

---

Afvalwijzer 2017
De Afvalwijzer 2017 komt eraan

Elk huishouden in de gemeente Meerssen ontvangt in de loop van december weer de handzame Afvalwijzer 2017 in de brievenbus. Op de achterzijde van deze Afvalwijzer treft u uw persoonlijke afvalkalender aan met alle inzameldagen in 2017.

Geen Afvalwijzer ontvangen?
Heeft u rond de jaarwisseling nog geen Afvalwijzer/afvalkalender in de brievenbus ontvangen?  U kunt de inzameldagen 2017 ook raadplegen via www.meerssen.nl. U hoeft hiervoor alleen uw postcode en huisnummer in te voeren. Op www.meerssen.nl kunt u ook de uitgebreide online Afvalwijzer raadplegen

Geen internet? Neem dan contact op met gemeentelijke Klant Contact Centrum, bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl. Onze medewerkers sturen u de informatie dan per post toe.

---

Asfaltonderzoeken Brommelen

Met ingang van dinsdag 6 december vinden drie dagen onderzoekswerkzaamheden plaats aan het asfalt (en fundering) in Brommelen en de Bonaertsweg in Bunde.  De straten worden voor de helft afgezet. Dit kan voor enige overlast zorgen voor omwonenden en weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl.

---

In verband met de feestdagen:
Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 23 december 2016 t/m zondag 1 januari 2017gesloten.

Aangifte geboorte & overlijden
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • dinsdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 30 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden! Kijk hiervoor op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Producten & Diensten)

Melding vermissing identiteitsdocumenten
U kunt tijdens bovengenoemde dagen tevens (zonder afspraak) terecht voor de melding van vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

LET OP! Dit jaar nog een nieuw identiteitsbewijs nodig?
Heeft u dit jaar nog een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig? Wacht dan niet te lang en vraag deze uiterlijk 15 december aan! U kunt hiervoor een afspraak maken via www.meerssen.nl of het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

---

Afsluiting Limmelderweg en spoorwegovergang

Met ingang van woensdag 21 december 2016 is de Limmelderweg (gemeente Maastricht) tussen Mariënwaard en de Hoekerweg permanent afgesloten voor alle wegverkeer (dus ook voor fietsers en voetgangers). Het spoor blijft in gebruik. Bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Maastricht Noord zijn gewoon bereikbaar via de Nieuwe Limmelderweg en Hoekerweg.

Spoorwegovergang verdwijnt
De gemeente Maastricht treft in eerste instantie tijdelijke maatregelen om de Limmelderweg aan beide kanten van het spoor af te sluiten. Deze werkzaamheden vinden plaats op woensdag 21 december 2016. ProRail zal vervolgens de spoorwegovergang in stappen weghalen. In een later stadium wordt de omgeving definitief ingericht.

Waarom wordt de Limmelderweg afgesloten?
De Limmelderweg met de spoorwegovergang is van oudsher onderdeel van de route tussen bedrijventerrein Beatrixhaven en de A2/A79. Sinds de openstelling van de Nieuwe Limmelderweg in juli 2014 is er een nieuwe logische route ontstaan tussen de autosnelwegen A2/A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven. Het spoor wordt hier met een brug gekruisd. Sinds de aanleg van station Maastricht Noord is er ook een fietsveilige routes ónder het spoor door. Er is ook een onderdoorgang onder het spoor gerealiseerd op de Balijeweg. Hierdoor zijn er voldoende veilige (ongelijkvloerse) spooroversteken gerealiseerd en is de gelijkvloerse kruising met spoor bij de Limmelderweg niet meer nodig.

Directe aanleiding voor de afsluiting zijn de uitkomsten van een stadsbrede risicoanalyse spoorwegovergangen Maastricht. Deze analyse heeft de gemeente Maastricht moeten opstellen naar aanleiding van een aantal wijzigingen van spoorwegovergangen in het kader van het project Noorderbrugtracé. De overweg Bosscherweg zal veranderen (fietsoversteek) en er komt een nieuwe overweg richting Sappi. Ter compensatie van de lichte toename in overwegonveiligheid moet elders de veiligheid worden verbeterd. Omdat er inmiddels in de directe omgeving voldoende veilige alternatieven zijn, is de keuze dan ook gevallen op de spoorwegovergang Limmelderweg.

Waarom nu afsluiten?
Naar verwachting leidt de ingebruikname van de A2-tunnel in Maastricht op 16 december 2016 tot een verlichting van de verkeersdruk in de Beatrixhaven. Daarom is gewacht met het afsluiten van de spoorwegovergang tot na ingebruikname van de tunnel. Langer wachten met het afsluiten van de Limmelderweg is niet mogelijk, omdat dit leidt tot vertraging in het project Noorderbrugtracé.

Verkeerslichten Mariënwaard
De verkeerslichten bij het kruispunt Mariënwaard - Limmelderweg blijven gewoon in gebruik. Het is de bedoeling dat de route Meerssenerweg - Mariënwaard - Kruisdonk door de A2 tunnel en de verknoping van de A2 & A79 op den duur een verkeersluwe route wordt tussen Maastricht en Meerssen. De verkeerslichten doseren het verkeer richting de stad.

Kijk voor meer informatie op www.maastrichtbereikbaar.nl

---

Gemeentegids 2016-2018
Nieuwe Gemeentegids Meerssen 2016-2018

Binnenkort verschijnt de nieuwe Gemeentegids Meerssen 2016-2018. De gids is een gezamenlijke uitgave van uitgeverij FMR Producties / Lokaal Totaal en de gemeente Meerssen. De nieuwe gemeentegids kon mede tot stand worden gebracht dankzij de vele adverteerders, organisaties, instellingen en verenigingen. De verspreiding van de nieuwe gemeentegids start binnenkort. De gids wordt in de hele gemeente huis-aan-huis verspreid.

Momentopname
De inhoud van de tweejaarlijkse gemeentegids is een momentopname. Op het moment dat u de gids in de bus krijgt is het niet uitgesloten dat een adres of vermelding inmiddels achterhaald is.

Informatie
Team Communicatie, bel 14 043. E-mail: communicatie@meerssen.nl

---

Mogelijk datalek met gegevens van enkele Limburgse gemeenten

Op 30 november jl. is BsGW geïnformeerd door een leverancier die onder andere voor BsGW in het kader van de wet WOZ werkzaamheden heeft uitgevoerd, dat van een medewerker van deze organisatie een laptop is gestolen. De leverancier meldde dat mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van enkele bij BsGW aangesloten gemeenten op deze laptop hebben gestaan. Dit betreft de gemeenten Beek, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Stein en Venlo. BsGW vindt het heel vervelend dat dit heeft kunnen gebeuren en werkt in overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier aan een zorgvuldige afhandeling.

De betrokken leverancier heeft aangifte bij de politie en een melding bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) gedaan. Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven over welke informatie er op de laptop stond. Er was geen backup beschikbaar van de gestolen laptop.

Mogelijk datalek
BsGW kan niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden konden worden benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd en doet daarom aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Via berichtgeving op onze website, de website van de betreffende gemeenten en via de pers informeren wij tevens inwoners en bedrijven uit de betreffende gemeenten.

Welke gegevens stonden mogelijk op de laptop?
Omdat de leverancier werkzaamheden voor BsGW heeft uitgevoerd in het kader van de Wet Onroerende Zaakbelasting in 2013 (Beek en Stein 2016) is het mogelijk dat de laptop de volgende herleidbare gegevens uit deze periode bevat:

 • Burgerservicenummer
 • Achternaam en initialen
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Ingeval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer

Let op: het is niet zeker dat gegevens van deze gemeenten op de laptop stonden. Verder zijn geen financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens ter beschikking gesteld aan de leverancier. Het is dus uitgesloten dat deze gegevens op de laptop stonden.

Wat kan een kwaadwillende met deze informatie?
Een kwaadwillende zou misbruik kunnen maken van gegevens. Het risico hierop is klein, maar misbruik van persoonsgegevens valt niet uit te sluiten. Wij adviseren inwoners bij een vermoeden van dergelijk misbruik contact op te nemen met BsGW op 088-8420420.

Het is raadzaam alert te zijn op onregelmatigheden. Op de website https://www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude valt te lezen hoe misbruik van persoonsgegevens kan worden voorkomen.

BsGW onderneemt actie
BsGW onderzoekt met de leverancier hoe dit heeft kunnen gebeuren en bespreekt de maatregelen die nodig zijn om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Ook zijn we alert op signalen van misbruik. BsGW doet sinds 2014 geen zaken meer met betreffende leverancier.

Vragen
Mochten inwoners en bedrijven uit de betreffende gemeenten vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan willen we die graag beantwoorden. BsGW is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 088-8420420.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een extra garagepoort, Iepenlaan 42, 6241 AG Bunde (ontvangen 27 november 2016);
 • het wijzigen van de gevel, Op de Locht 31, 6241 NR Bunde (ontvangen 28 november 2016);
 • het oprichten van een carport, Kasteelstraat 30, 6235 BP Ulestraten (ontvangen 30 november 2016);
 • het plaatsen van een bedrijfsafvalcontainer, Kerksteeg Meerssen (ontvangen 1 december 2016);
 • het legaliseren van een woningsplitsing, Klinkenberg 83 en 83A, 6231 BB Meerssen (ontvangen 30 november 2016);
 • het plaatsen van een trap aan de buitenzijde van de achtergevel, Beekerweg 68, 6235 CD Ulestraten (ontvangen 30 november 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het renoveren van een schuur, Genzon 7, 6235 AA Ulestraten.
 • het vernieuwen/vergroten van de woning, Scheerstraat 1A, 6243 AB Geulle.
 • het vervaardigen van ijs voor een periode van vijf jaar aan huis, Processieweg 13, 6243 BB Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het splitsen van het pand Sint Catharinastraat 41, 6235 BC Ulestraten in twee woningen door middel van het aanpassen van de brandcompartimentering (verzonden 28 november 2016);
 • het legaliseren van diverse aanpassingen aan het pand(legalisatie), Beekstraat 46, 6231 LH  / Steegstraat 5, 6231 KA  Meerssen (verzonden 1 december 2016);
 • het bouwen van een carport, Repenhof 60 en 62, 6241 DA Bunde (verzonden 29 november 2016);
 • het plaatsen van een erfafscheiding, Broekhoven 8, 6243 BC Geulle (verzonden 2 december 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het realiseren van een horecagelegenheid, Stationsplein 1, 6231 CN Meerssen (ingetrokken 29 november 2016);
 • het realiseren van horeca en B&B/vakantiewoning, Stationsplein 3, 6231 CN Meerssen (ingetrokken 29 november 2016).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90, 6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 7 december 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen