Gemeente Meerssen | gebruik gemeentewapen en -logo

Artikel Gebruik gemeentewapen en -logo

Gebruik gemeentewapen

Het gemeentewapen van Meerssen is aan de gemeente toegekend door de Hoge raad van Adel en wordt gebruikt voor officiële gelegenheden en op officiële documenten voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders. Indien het gemeentewapen zonder toestemming door derden worden gebruikt, ontstaat ten onrechte de indruk dat er een relatie is met het gemeentebestuur en/of gemeentelijke diensten. Alleen bij hoge uitzondering wordt aan derden toestemming verleend om het gemeentewapen of -logo te mogen gebruiken. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, met een omschrijving van het doel en de wijze waarop men het gemeentelijke beeldmerk wil gebruiken.

Logo Sfeervol Meerssen
Gebruik gemeentelogo

Ook het gebruiksrecht van de gemeentelijke huisstijl en het logo Sfeervol Meerssen is exclusief voorbehouden aan de gemeentelijke organisatie. Indien het gemeentewapen of het gemeentelogo Sfeervol Meerssen zonder toestemming door derden worden gebruikt, ontstaat ten onrechte de indruk dat er een relatie is met het gemeentebestuur en/of gemeentelijke diensten. Het gebruiksrecht waarborgt bovendien dat de gemeentelijke huisstijl correct en voor de juiste toepassingen wordt gebruikt. Alleen bij uitzondering wordt aan derden toestemming verleend om het gemeentelogo te mogen gebruiken. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met een omschrijving van het doel en de wijze waarop men het gemeentelijke beeldmerk wil gebruiken.

Toestemming nodig 

Derden die het gemeentewapen of het gemeentelogo Sfeervol Meerssen zonder toestemming gebruiken, dienen het gemeentelijke beeldmerk per omgaande te verwijderen. 

Gemeentevlag

De gemeentevlag kan zonder toestemming door inwoners van de gemeente Meerssen worden gevoerd. Voor het voeren van de gemeentevlag gelden dezelfde richtlijnen als voor het voeren van de Nederlandse vlag. De vlag mag niet de grond raken of het verkeer hinderen. Tussen zonsondergang en zonsopgang mag de vlag niet worden gehesen. Alleen wanneer de vlag continu is uitgelicht, mag de vlag ook na zonsondergang gehesen blijven.