Gemeente Meerssen | Vanaf 6 juli 2023: Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening en Verordening Fysieke Leefomgeving

Nieuwsbericht Vanaf 6 juli 2023: Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening en Verordening Fysieke Leefomgeving

Gepubliceerd op: 28 juni 2023 11:15

APV VFL
Op 6 juli 2023 treden de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) van de gemeente Meerssen in werking. Sinds 2020 zijn er allerlei landelijke ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de APV en een opsplitsing in een APV en Verordening Fysieke Leefomgeving.

Algemene Plaatselijk Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente.

In de nieuwe APV van de gemeente Meerssen maken we gebruik van het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Verder pasten we diverse artikelen aan en voegden we nieuwe artikelen toe in het kader van openbare orde en veiligheid en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Gemeenten kunnen in de APV regels stellen in de vorm van gebods- of verbodsbepalingen. Gemeenten passen de APV veelvuldig toe bij thema's om ondermijning tegen te gaan, zoals samenscholing, drugsoverlast, wapenbezit en drankgebruik.

Verordening Fysieke Leefomgeving Meerssen 2023 (VFL)

Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Hier bereidt ook de gemeente Meerssen zich op voor. Onderdeel van deze wet is het samenvoegen van allerlei regelingen uit gemeentelijke verordeningen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Deze bundelen we in één verordening: de Verordening Fysieke Leefomgeving Meerssen 2023.

De Verordening Fysieke Leefomgeving gaat over het uitvoeren van allerlei activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving bestaat uit: bouwwerken, infrastructuur (bijv. wegen), water, lucht en natuur. Wellicht dat je hier in de toekomst mee te maken krijgt. Kijk dan altijd goed wat er in de VFL staat en neem bij vragen altijd contact op met ons Klantenbureau Ruimte via telefoonnummer 14 043).

Naast het samenvoegen van allerlei regels, hebben we ook een aantal regels inhoudelijk aangepast. Hierover vind je hieronder meer informatie.

Vellen houtopstand (kappen/verplaatsen bomen)

Ben je van plan om bomen te kappen of te verplaatsen? Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen als de boom een stamdiameter van 25 centimeter of meer heeft. Dat was voorheen 49 centimeter. Houdt er ook rekening mee dat we in de verleende vergunning een verplichting kunnen opnemen tot het herplanten van een nieuwe boom. Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen via de website www.omgevingsloketonline.nl. De regels over houtopstanden vind je in de VFL vanaf artikel 3.121 t/m artikel 3.130.

Ongewoon voorval 

Als jij of je bedrijf een activiteit uitvoert en er ontstaat een zogenaamd 'ongewoon voorval', dan moet je de gemeente zo snel mogelijk informeren. Bij een 'ongewoon voorval' kun je denken aan een ongeval in de bouw, een elektriciteitsstoring of een gaslek. Het melden van een ongewoon voorval is alleen nodig als de gevolgen van de gebeurtenis groot en merkbaar zijn. Je kunt een ongewoon voorval melden via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoonnummer 14 043. Je vindt de regels over het ongewoon voorval in de VFL in artikel 3.5.

Inzage

Je kunt de Verordening Fysieke Leefomgeving Meerssen 2023 en de Algemene Plaatselijke Verordening inzien op www.overheid.nl:

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met het Klantenbureau Ruimte van de gemeente Meerssen via tel. 14 043. Of mail naar info@meerssen.nl.