Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 35 - 28 augustus 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 35 - 28 augustus 2019

Gepubliceerd op: 27 augustus 2019 12:05

Gemeentepagina: week 35
Datum:
woensdag 28 augustus 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

relinen / kousmethode
Innovatieve rioolrenovatie in de gemeente Meerssen

Hoe vaak hebben we geen omleidingsroute moeten volgen vanwege wegwerkzaamheden. In veel gevallen gaat dit dan samen met het vernieuwen van de riolering. De weg ligt dan helemaal open. Maar wat als de weg nog goed is maar het riool in slechte staat is? Binnenkort pakken we deze riolen in de gemeente Meerssen aan met behulp van een innovatieve renovatietechniek: het relinen, oftewel de kousmethode.

In de gemeente Meerssen reinigen en inspecteren we één keer in de 10 jaar alle riolen. Tijdens deze inspectie leggen we met behulp van een robotcamera de toestand van de rioleringen vast. We zien dan ook eventuele schade een het riool. U kunt hierbij denken aan wortelgroei, aantasting, scheuren, breuken, lekkage etc. Onlangs hebben enkele inspecties van rioleringen plaatsgevonden. We hebben hierbij schade aangetroffen die aangepakt moet worden. Wegenbouw van de Kreeke BV uit Nuth start binnenkort in samenwerking met de firma Aarsleff uit Uitgeest met de werkzaamheden. Ze gebruiken hierbij een innovatieve renovatietechniek.

Relinen = de kousmethode
Met relinen oftewel de kousmethode is het mogelijk een riool over een grote lengte te renoveren zonder dat hiervoor de weg opgebroken moet worden.

Voor lokale schades maakt de wegenbouwer gebruik van een partliner. Tijdens deze werkzaamheden reinigt de wegenbouwer eerst het riool nogmaals. Daarna wordt de schade aangepakt. Een partliner is een glasvezelmat die doordrenkt is met hars. Deze wordt op een opblaasbare ballon gebonden. Via de inspectieput trekken ze de speciale mat naar de schadelocatie. Hierna zetten ze de ballon onder druk, waardoor de glasvezelmat verlijmd wordt met de oude rioolbuis.

Als een riool over een grotere lengte opgeknapt moet worden, worden in de gemeente Meerssen twee verschillende renovatiemethodes toegepast.

 • Bij de eerste methode gebruiken ze een glasvezelkous die geïmpregneerd is met polyesterhars. Deze kous wordt met een lier in de leiding getrokken. Daarna blazen ze lucht in de kous, zodat de kous tegen de oude buiswand aangedrukt wordt. Vervolgens trekt men een UV-lichttrein door de kous, zodat de hars uithardt.
 • Bij de tweede methode gebruikt de wegenbouwer een naaldviltkous, die geïmpregneerd met polyesterhars. Deze wordt ook in de leiding geblazen en naderhand uitgehard met stoom.

Het enige dat nu nog moet gebeuren is het openmaken van de huisaansluitingen met behulp van een robotfrees.

Welke overlast ondervindt u?
Waar gewerkt wordt in de openbare ruimte ondervindt u hinder. Ook bij deze renovatiewerkzaamheden is hinder mogelijk. De bewoners in de straten waar renovaties plaatsvinden, worden vooraf door de aannemer geïnformeerd wanneer en wat er gaat gebeuren.

De gemeente heeft voor deze werkwijze gekozen, omdat de aannemer weinig ruimte nodig heeft en de uitvoeringstijd beperkt is. Hierdoor zal de hinder tot een minimum beperkt worden.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afsluiting De Kling Ulestraten ivm werkzaamheden

Van dinsdag 27 augustus t/m vrijdag 6 september 2019 voert BLM werkzaamheden uit aan het wegdek van De Kling in Ulestraten. In verband met deze werkzaamheden is de straat in deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer.

Informatie
Bel met het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kredietbank Limburg
Elke dinsdag inloopspreekuur Kredietbank Limburg

Vindt u het moeilijk om elke maand rond te komen? Slaapt u slecht van geldzorgen? Heel veel mensen in Nederland hebben geldzorgen of schulden.

Inloopspreekuur
Vanaf september is er op dinsdag altijd iemand van de Kredietbank aanwezig in het gemeentehuis. Tussen 11.00-14.00 uur kunt u gewoon binnenlopen. Wij kijken dan samen met u naar uw situatie.

---

Tijdelijke afsluiting Pletsstraat Bunde

In de eerste week van september leggen wij een nieuwe rioolaansluiting aan voor het project Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde (Centrumplan Bunde). Ter hoogte van Pletsstraat 13, 15 en 17 sluiten we het aangelegde riool van de nieuwe parkeerplaats aan op het bestaande riool van de Pletsstraat.

Als gevolg van deze werkzaamheden sluiten we van maandag 2 september t/m vrijdag 6 september de Pletstraat tussen de Papenweg en Vliegenstraat af voor doorgaand verkeer. Om het verkeer in goede banen te leiden, stellen we een omleidingsroute in. Eind september brengen we nieuw asfalt aan. Ook dan sluiten we de Pletsstraat tijdelijk af.

Informatie
Bel met het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Spreekuur Sociale Zaken in bestuurscentrum een keer per twee weken

In verband met de zomervakantie was er afgelopen maand geen spreekuur van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Vanaf donderdag 5 september is er weer inloopspreekuur. Vanaf dan vindt het spreekuur een keer per twee weken plaats.

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland

Spreekuur Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen
Eén keer per twee weken op donderdag (in de even weken) van 9.00-12.00 uur

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u tijdens dit spreekuur binnenlopen.

Telefoon: 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Maastricht')
Internet: www.socialezaken-mh.nl

---

Verkeershinder door werkzaamheden rotonde Fregatweg

Tot en met vrijdag 4 oktober 2019 voert BLM werkzaamheden uit aan de rotonde Fregatweg - Meerssenhovenweg in Bunde. Hierdoor zal verkeershinder ontstaan.

Het verkeer wordt geregeld door middel van stoplichten. Het verkeer kan alleen rechtdoor rijden op de rotonde (Fregatweg). De Meerssenhovenweg is afgesloten vanaf de rotonde.

Informatie
Bel met het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afvalinzameling
In verband met hitte:
Inzameling afval deze week vanaf 6 uur 's morgens

Deze week zijn er weer hoge temperaturen voorspeld. In verband hiermee wordt het afval al vanaf 6.00 uur ingezameld. Uw afval wordt dus eerder ingezameld dan u gewend bent. U mag uw afval komende week - bij wijze van uitzondering - de avond van tevoren al buitenzetten vanaf 21.00 uur.

Milieu app
Altijd op de hoogte blijven over inzameldagen en -tijden? Download de Milieu app op uw telefoon. Ook voor handige tips en informatie (o.a. afvalscheidingswijzer en informatie milieuparken).

---

Hart voor Meerssen
Project Hart voor Meerssen
Volg nu een cursus reanimatie & AED-gebruik

Iedere week krijgen zo'n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Daarom bieden we (herhaling)cursussen Reanimatie & AED-gebruik, zodat er voldoende vrijwilligers zijn die weten wat ze moeten doen bij een reanimatie en hoe ze een AED moeten bedienen.

Binnenkort kunt u weer een cursus volgen. Woont u in gemeente Meerssen en meldt u zich na de cursus direct aan als burgerhulpverlener bij HartslagNu? Dan volgt u de cursus gratis!

Volg de training!
Als inwoner van de gemeente Meerssen krijgt u weer de mogelijkheid om een cursus reanimatie en AED-gebruik te volgen. De cursus wordt verzorgd door Hartveilig uit Valkenburg a/d Geul. Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Veiligheid bij benaderen slachtoffer, snelle diagnosestelling;
 • Snel en accuraat hulp inroepen van 112 en andere hulpverleners (AED);
 • Het op de juiste wijze toepassen van hartmassage en mond-op-mondbeademing, zowel met als zonder hulpmiddelen;
 • Snel en veilig aansluiten van de AED.

De cursus is toegankelijk voor beginners en voor gevorderden. De gevorderden krijgen tijdens de training indien gewenst verdiepingsstof.

Wanneer & waar?
De cursussen vinden plaats op de volgende dagen, tijdstippen en locaties:

Maandag 23 september 2019 van 19.00-22:.00 uur in Ulestraten
Gemeenschapshuis D'n Huppel, Dorpstraat 1, 6235 AC Ulestraten

Maandag 28 oktober 2019 van 19.00-22.00 uur in Meerssen-West
Ontmoetingspunt De Ketel, Pastoor Dom. Hexstraat 70, 6231 HG Meerssen

Maandag 18 november 2019 van 19.00-22.00 uur in Geulle
Gemeenschapshuis De Kollekamp, Heerenstraat 77,  6237 NC Geulle

Aanmelden
Aanmelden kan via www.hartveilig.nl/cursus-data-reanimatie-en-aed-bediener/. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij Hartveilig via tel. 043-6010212.

Wacht niet te lang met inschrijven want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Reanimatienetwerk
Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat. Wij gaan er vanuit dat u zich na afronding van de cursus aansluit bij HartslagNu. HartslagNu is het landelijke reanimatie-oproepnetwerk. Vrijwilligers in dit netwerk worden per SMS gealarmeerd om bij een hartstilstand hulp te bieden. Voor dit doel zijn ook in onze gemeente AED's geplaatst.

Kosten
Als u zich na afronding van de cursus direct aansluit bij HartslagNu (of al aangemeld bent bij HartslagNu) volgt u de cursus gratis. Gemeente Meerssen neemt dan de kosten op zich. Wenst u zich niet aan te melden bij HartslagNu dan betaalt u € 30,- voor de cursus. De kosten worden door Hartveilig bij u in rekening gebracht.

Iedereen is welkom!
Mocht u van anderen weten dat zij ook deze cursus willen volgen, dan willen wij u vragen hen hierop te attenderen. Als gevolg van de AVG kunnen wij bestaande vrijwilligers geen persoonlijk bericht sturen.

Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hartveilig via tel. 043-6010212 of kijk op www.hartveilig.nl

Heb Hart voor Meerssen. Doe mee!

---

Officiële Bekendmakingen


Aangevraagde ontheffing APV

Ontheffing op grond van artikel 4.1.5 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Meerssen. Gelet op de werkzaamheden aan het spoortraject Maastricht - Sittard en vice versa hebben Burgemeester en Wethouders ten behoeve van Strukton Rail Nederland BV een ontheffing verleend voor het hinderverbod o.g.v. artikel 4.1.5 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Meerssen tijdelijk niet geldt.

De ontheffingen zijn geldig ten behoeve van het Project Bovenbouwvernieuwing Limburg 2019 met daarbij alle behorende werkzaamheden op en nabij het spoortraject Maastricht - Sittard en vice versa ter hoogte van de Kastanjelaan, Prinses Wilhelminaweg, Vliegenstraat (Bunde) en Hemelboomlaan te gemeente Meerssen. De werkzaamheden vinden plaats in de nachtperiode van zondag 18 augustus 2019, zondag 22 september 2019, vrijdag 27 september 2019 t/m maandag 30 september 2019 (52 uur buitendienststelling) en vrijdag 6 oktober 2019 van 23.00-07.00 uur.

De ontheffing is nodig omdat de (spoorweg)werkzaamheden zich over een aaneengesloten periode uitstrekken en kunnen vanwege het feit dat e.e.a. moet plaatsvinden binnen de trein vrije periode en niet op een ander moment kan plaatsvinden. De ontheffing is onder (geluids)voorwaarden verleend en beperkt zich tot de periode, die nodig is om de betreffende werkzaamheden te realiseren. Tegen de beschikking kan binnen 6 weken met ingang van de dag na deze bekendmaking schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 6230 AB Meerssen

Het bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient degene, die bezwaar heeft gemaakt, tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Limburg om een voorlopige voorziening te verzoeken.

Inzagetermijn: van 28-08-2019 t/m 09-10-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden

Betreft: het college heeft besloten om de huidige algemene inkoopvoorwaarden voor werken en voor leveringen/diensten te wijzigen. Tevens heeft de gemeente gemeentelijke inkoopvoorwaarden voor IT vastgesteld.
In werking: 21 augustus 2019.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 23 augustus 2019. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van reclameobjecten, Sint Agnesplein 8, 6241 CA Bunde (ontvangen 14 augustus 2019);
 • het slopen en herbouwen van de tuinberging en carport, Veeweg 14, 6231 RW Meerssen (ontvangen 19 augustus 2019);
 • het exploiteren van een B&B, Genzonweg 5, 6235 NG Ulestraten (ontvangen 15 augustus 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbest, Pastoor Arnold Somyasingel 235, 6231 HS Meerssen (ontvangen 5 augustus 2019). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een overkapping en een erfafscheiding, Herkenberg 16, 6231 LK Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een stapmolen, Genzon 71, 6235 AA Ulestraten (verzonden 16 augustus 2019);
 • het aanpassen van de verdiepingsvloer en poort in de voorgevel, Raar 44, 6231 RR Meerssen (verzonden 21 augustus 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het gedeeltelijk slopen en asbest verwijderen, Weert 85, 87 en 89, 6231 RE Meerssen (verzonden 19 augustus 2019).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Uitvoeringsbesluit artikel 2.1.5.1 APV

Betreft: het college heeft besloten dat het uitvoeringsbesluit uitstalling niet enkel van toepassing is op bloemisterijen, maar geldt voor alle ondernemers in de gemeente Meerssen.
In werking: dag na bekendmaking.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 26 augustus 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluiten

Gehandicaptenparkeerplaats Kasteelstraat
Betreft:  realisatie van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Kasteelstraat in Ulestraten.
Opmerking:. dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant van 31-07-2019 (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.

Verkeersmaatregelen Schietecoven
Betreft: het invoerenvan een geslotenverklaring (gedurende 24 uur per dag) voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer, van de Bokstraat, Hekstraat en Putstraat, het invoeren van een 30 km zone buiten de bebouwde kom van de Hekstraat en Putstraat, het inrichten van een fietsstraat, buiten de bebouwde kom , van de Hekstraat en Putstraat.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant van 31-07-2019  (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.

Verkeersregulering Centrumplan Bunde
Betreft:  verkeersmaatregelen inzake verkeersregulering Centrumplan Bunde
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant van 31-07-2019  (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.

Realisatie voetgangersoversteekplaats  bij Proost de Beaufortstraat 2 Meerssen
Betreft:  Realisatie voetgangersoversteekplaats  (VOP)  ter hoogte van Proost de Beaufortstraat 2 te Meerssen.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant van 14-08-2019 (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.

Beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunning evenement

Betreft:  Oktoberfest Meerssen.
Plaats: Markt Meerssen
Data en tijd:  van 27 september 19.30 uur tot 29 september 2019 22.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Markt in Meerssen is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers van 26-09-2019 17.00 uur tot 02-10-2019 22.00 uur.
Inzagetermijn: van 28-08-2019 t/m 08-10-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 28 augustus 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen