Artikel Centrumplan Ulestraten

Centrumplan Ulestraten
Op de locatie bij het voormalige raadhuis van Ulestraten (Sint Catharinastraat) heeft Wonen Meerssen samen met de gemeente een project ontwikkeld voor 22 zorggeschikte woningen. Door het gewijzigde regeringsbeleid voor wooncorporaties is Wonen Meerssen niet gestart met realisatie. Momenteel wordt bekeken in welke vorm dit project kan worden uitgevoerd.

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie.