Gemeente Meerssen | Centrumplan Ulestraten

Artikel Centrumplan Ulestraten

Centrumplan Ulestraten - Deelplan Kasteelstraat
Het project Centrumplan Ulestraten bestaat uit de realisatie van woningen op de locatie rond de voormalige bibliotheek/raadhuis aan de Sint Catharinastraat en een kleinschalig zorgcomplex voor intensieve zorg tegenover basisschool de Triangel aan de Kasteelstraat (aansluitend aan de gymzaal).

Terugblik

In 2010 is – op verzoek van Wonen Meerssen - een bestemmingsplan voor dit project vastgesteld. Wonen Meerssen besloot later zelf niet door te gaan met realisatie van het project. Samen met de gemeente Meerssen zochten zij naar een nieuwe uitvoerende partij. Die werden gevonden in de Bots Bouwgroep. In februari 2018 werd een realiseringsovereenkomst gesloten met deze bouwgroep. Zij namen de verdere ontwikkeling van het project van Wonen Meerssen over. Hierbij werd uitgegaan van een bijstelling van de twee deelplannen. Bots Bouwgroep had verwacht eerder een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen, maar door diverse ontwikkelingen heeft dit vertraging opgelopen.

Deelplan Kasteelstraat

Onthulling bouwbord op woensdag 9 maart 2022: lees hier verder

De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een zorgcomplex met 28 zorgeenheden voor ouderen met dementie. Het gebouw voorziet tevens in gemeenschappelijke ruimten in twee lagen met in het midden een patio. Ook de openbare ruimte rond het complex wordt opgepakt. Hierbij wordt aangesloten op de plannen in het kader van een veilige schoolomgeving voor Basisschool De Triangel. De bewoners in de directe omgeving worden apart over deze plannen geïnformeerd. Het doel is om nog dit jaar te starten met de bouw van het zorgcomplex. Voorafgaand aan de start organiseert Bots Bouwgroep een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. Meer informatie hierover ontvangt u te zijner tijd (de vorm is mede afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen).

Centrumplan Ulestraten - Deelplan Kasteelstraat 1

Centrumplan Ulestraten - Deelplan Kasteelstraat 2

Centrumplan Ulestraten - Deelplan Kasteelstraat 3

Deelplan Sint Catharinastraat

Bots Bouwgroep bekijkt samen met een nieuwe partner voor de exploitatie van de huurwoningen opnieuw naar het plan voor de locatie Sint Catharinastraat. Het plan wordt aangepast aan de actuele behoefte. Als het schetsontwerp voor dit deelplan klaar is en het plan is afgestemd met de gemeente, worden omwonenden geïnformeerd.

Informatie

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.