Artikel Vrouwenverenigingen

International Women's Club of South Limburg
Postbus 649
6200 AP Maastricht
e-mail: info@iwc-sl.nl
internet: www.iwc-sl.nl

Vrouwenbond St. Apollonia
Inl. M. Hanssen
Hulserstraat 30
6243 BN Geulle
tel. 043-3648082
e-mail: marleenhanssen1@home.nl

Vrouwengilde Meerssen
Inl. M Bouwens-Pluijmaekers,
Synagogeplantsoen 11
6231 KH Meerssen
tel. 043-3644429
e-mail: secretaris@vrouwengildemeerssen.nl
internet: www.vrouwengildemeerssen.nl

ZijActief
internet: www.zijactieflimburg.nl

Afdeling Moorveld
Secr.: Rosie Houben-Voncken
Heerenstraat 35
6237 NB Moorveld
043-3648277 / 06 2142 5124
email rosiehouben@home

Afdeling Ulestraten
Mevrouw T. Op de Beek
Kuileneindestraat 1D
6231 KD Meerssen
telefoon 06-15320985 / 043-3644697

Afdeling Meerssen

Secr. mevr. F.A.M. Philippens-van de Weijer
Burgemeester Dohmenstraat 12
6231 GS  Meerssen
e-mail: zijactiefmeerssen@gmail.com