Gemeente Meerssen | Dinsdag 29 augustus: Inloopbijeenkomst zoekgebied flexwoningen

Nieuwsbericht Dinsdag 29 augustus: Inloopbijeenkomst zoekgebied flexwoningen

Gepubliceerd op: 22 augustus 2023 13:55

Als lokale overheid heeft de gemeente een belangrijke taak in het verminderen van de woningnood. De gemeente Meerssen maakt daarom samen met andere gemeenten en diverse woningcorporaties deel uit van een regionale projectgroep. De projectgroep is tot stand gekomen op initiatief van Provincie Limburg met ondersteuning van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Woningnood

Doel van de projectgroep is om met gezamenlijke inspanning de woningbouwopgave aan te pakken door de realisatie van flexwoningen. Doelgroepen zijn onder andere:

  • Starters maar ook doorstromers in onze gemeente die moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden.
  • Urgente woningzoekers in onze gemeente, bijvoorbeeld door toedoen van echtscheiding.
  • Statushouders en Oekraïense ontheemden.

Hierdoor ontstaat een gemengde doelgroep, bestaande uit zowel gezinnen met of zonder kinderen en alleenstaanden.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen die voor een periode van maximaal 15 jaar worden geplaatst. Dit type woningbouw heeft als voordeel dat het een standaardproduct betreft, dat snel geplaatst (en verplaatst) kan worden en reeds voldoet aan alle wet- en regelgeving. Flexwoningen zijn modulaire woningen, die geschikt zijn voor gezinnen met of zonder kinderen, maar ook alleenstaanden.

Amicitasterrein

In de afgelopen periode is ook in onze gemeente naar mogelijke locaties gezocht. Om lange doorlooptijden (en eventuele aanvullende eisen van eigenaren) te voorkomen, zijn eerst de gemeentelijke eigendommen in kaart gebracht. Bovendien moeten de zoeklocaties vanuit het provinciale beleid in of aan de bebouwde kom liggen. Ook is gekeken naar het huidige gebruik. Dit alles heeft ertoe geleid dat het Amicitasterrein als mogelijke locatie voor de bouw van flexwoningen in beeld is gekomen. Verder onderzoek moet aantonen of plaatsing van flexwoningen op deze locatie daadwerkelijk mogelijk is.

Uitnodiging inloopbijeenkomst 29 augustus

Op dinsdag 29 augustus organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor direct omwonenden en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentelijk Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen. Tussen 19.00 en 21.00 uur kun je binnenlopen om je te informeren, om vragen te stellen of je mening te delen. Koffie/thee staan klaar.

Reageren

Kun je niet naar de inloopbijeenkomst komen, maar wil je liever schriftelijk op de inhoud van deze bewonersbrief reageren? Stuur jouw reactie naar flexwoningen@meerssen.nl.