Gemeente Meerssen | Intrekken verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017

Officiele publicatie

Intrekken verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017

De gemeenteraad besluit:

  • Om de vigerende verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017 met ingang van 1 augustus 2020 in te trekken aangezien subsidie voortaan wordt verstrekt op basis van de Algemene Subsidieverordening.

Beslissing gemeenteraadd.d. 19 mei 2020