Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen wil flexwoningen realiseren om woningnood tegen te gaan

Nieuwsbericht Gemeente Meerssen wil flexwoningen realiseren om woningnood tegen te gaan

Gepubliceerd op: 01 september 2023 12:30

Woningnood

Als lokale overheid heeft de gemeente een belangrijke taak in het verminderen van de woningnood. De gemeente Meerssen maakt daarom samen met andere gemeenten en diverse woningcorporaties deel uit van een regionale projectgroep. Doel van de projectgroep is om met gezamenlijke inspanning de woningbouwopgave aan te pakken door de realisatie van flexwoningen.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen die voor een periode van maximaal 15 jaar worden geplaatst. Door hun modulaire (flexibele) vorm is dit type woningen geschikt voor gezinnen (met of zonder kinderen) en alleenstaanden. Flexwoningen hebben als voordeel dat het een standaardproduct betreft, dat aan de bouwregelgeving voldoet en daardoor snel geplaatst (en verplaatst) kan worden.

Voor wie

Doelgroepen in onze gemeente zijn onder andere starters en doorstromers die moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden, urgente woningzoekers (bijvoorbeeld door toedoen van een echtscheiding), statushouders en Oekraïense ontheemden. Zie onze pagina met Vragen & Antwoorden voor uitleg over de doelgroepen. 

Locaties

In de afgelopen periode is ook in onze gemeente naar mogelijke locaties gezocht. Om lange doorlooptijden (en eventuele aanvullende eisen van eigenaren) te voorkomen, zijn eerst de gemeentelijke eigendommen in kaart gebracht. Bovendien moeten de zoeklocaties vanuit het provinciale beleid in of aan de bebouwde kom liggen. Ook is uitvoerig gekeken naar het huidige gebruik.

Amicitasterrein

Dit alles heeft ertoe geleid dat het Amicitasterrein als mogelijke locatie voor de bouw van flexwoningen in beeld is gekomen. Verder onderzoek moet aantonen of tijdelijke woningbouw op deze locatie aan de rand van Meerssen daadwerkelijk mogelijk is. Het voormalige voetbalterrein bevindt zich namelijk binnen de geluidscontour van luchthaven MAA.

Bijeenkomst Flexwoningen
Een drukbezochte bijeenkomst in het bestuurscentrum

Drukbezochte inloopbijeenkomst

Op dinsdag 29 augustus kwamen 50 belangstellenden naar een inloopbijeenkomst over de mogelijke bouw van ongeveer 40 flexwoningen op het voormalige Amicitasterrein in Meerssen. Tijdens de bijeenkomst werden zij door medewerkers van de gemeente over de plannen geïnformeerd en gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de haalbaarheid én wenselijkheid van het Amicitasterrein als mogelijke locatie voor de realisatie van flexwoningen.

Overzicht Vragen & Antwoorden

Tijdens de inloopbijeenkomst kwamen vragen aan de orde over o.a. woningbouw in relatie tot de geluidscontour van luchthaven MAA, de beoogde doelgroepen en de te volgen procedure. De pagina met het overzicht van vragen en antwoorden is in voorbereiding.

Was je tijdens de inloopbijeenkomst aanwezig?

Nogmaals dank dat wij met je in gesprek mochten gaan!

Wil je alsnog reageren?

Stuur je reactie vóór 13 september 2023 per e-mail naar flexwoningen@meerssen.nl.

Op de hoogte blijven?

Via deze link kun je je abonneren op onze digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Je ontvangt nieuws en informatie van de gemeente Meerssen vervolgens elke week automatisch in je mailbox.