Gemeente Meerssen | Vragen & Antwoorden - Amicitasterrein Meerssen zoeklocatie flexwoningen

Artikel Vragen & Antwoorden - Amicitasterrein Meerssen zoeklocatie flexwoningen

Deze informatie-pagina is in voorbereiding. 

Gemeente Meerssen wil flexwoningen bouwen om de woningnood tegen te gaan. Op deze pagina vind je veelgestelde Vragen & Antwoorden. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Wil je reageren? Laat het ons weten via flexwoningen@meerssen.nl

Voor wie zijn de toekomstige flexwoningen in onze gemeente bedoeld?

Doelgroepen in onze gemeente zijn onder andere: 

  • Starters en doorstromers, die moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden.
  • Urgente woningzoekers - bijvoorbeeld door toedoen van een echtscheiding.
  • Statushouders.
  • Oekraïense ontheemden.


Starters

Willen naar een eerste eigen (huur- of koop-) woning verhuizen. 

Doorstromers

Willen vanuit hun woning naar een andere woning verhuizen. 

Statushouders

Dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daardoor maken ze deel uit van de Nederlandse samenleving. Gemeenten moeten statushouders een passende woonruimte aanbieden.

Oekraiënse ontheemden

Zij hebben een aparte vluchtelingenstatus, waardoor ze tijdelijk in ons land mogen wonen en werken. Ook wat deze vluchtelingen betreft, heeft de gemeente een inspanningsverplichting om voor tijdelijke huisvesting te zorgen.

De flexwoningen zijn niet bedoeld voor asielzoekers. Asielzoekers hebben nog geen verblijfsvergunning. Zij worden tijdens de asielprocedure door het COA gehuisvest in asielzoekerscentra (o.a. Sittard en Schinnen).