Gemeente Meerssen | Aanpak openbare ruimte Houthemerweg Meerssen

Artikel Aanpak openbare ruimte Houthemerweg Meerssen

Op de Houthemerweg in Meerssen gaan diverse infrastructurele verkeersaanpassingen plaatsvinden. Het betreft het gedeelte van de gemeentegrens met Valkenburg tot aan de spoorlijn. Met de aanpassingen willen wij de verkeersveiligheid verbeteren. Waar mogelijk doen we dit altijd in combinatie met eventuele onderhoudswerkzaamheden aan de weg en het groen.

Uitgangspunten

We hebben inmiddels een voorlopig ontwerp opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Het is een gebiedsontsluitingsweg buiten bebouwde kom. De maximumsnelheid is 60 km/uur.
  • Bij de inrichting houden we rekening met het document 'Verbindings-as Buitengoed Geul & Maas'.
  • De breedte van de vrijliggende fietspaden blijft gelijk. We vervangen waar nodig het asfalt.
  • De molgoot krijgt een nieuwe bestrating waar nodig of wordt vervangen door berm.
  • Het afkoppelen van regenwater gebeurt zoveel mogelijk over maaiveld richting de bermen en greppels.

Voorontwerp inzien

Ontwerpbureau Heusschen*Copier heeft een voorlopig ontwerp opgesteld met de infrastructurele aanpassingen. U kunt het voorlopige ontwerp hieronder inzien.

Heeft u suggesties of verbetervoorstellen?

Door de coronamaatregelen kunnen we helaas geen informatiebijeenkomst organiseren. De gemeente Meerssen kiest er daarom voor om omwonenden op deze wijze te informeren. Heeft u het voorlopige ontwerp bekeken en heeft u verbetersuggesties? Stuur ze dan vóór 15 februari naar info@meerssen.nl onder vermelding van 'Houthemerweg'. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. Waar mogelijk houden we hier bij de uitvoering van de maatregelen rekening mee. Maar we zullen helaas niet aan alle wensen en suggesties tegemoet kunnen komen.

Planning en Fasering

De start van de werkzaamheden is voorzien voor het 4e kwartaal van 2021.

Verbindingsas Buitengoed Geul & Maas

De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul Geul hebben samen met de Provincie Limburg een gebiedsvisie opgesteld voor ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van het landelijke gebied tussen de drie gemeenten met de naam Buitengoed Geul & Maas. Op basis van de gebiedsvisie worden in dit gebied projecten ontwikkeld door landgoedeigenaren, ondernemers, gemeenten en hun inwoners. Door gezamenlijk inspanning wordt Buitengoed Geul & Maas een economisch sterk gebied, dat inwoners en bezoekers veel te bieden heeft. Inwoners en bezoekers kunnen in Buitengebied Geul & Maas genieten van rust, groen, historie en water. U kunt het Buitengoed te voet en per fiets doorkruisen. Voor dit doel worden tal van wandel- en fietspaden aangelegd.

Vragen?

Neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

 

Provincie Limburg

 


In samenwerking met
Buitengoed Geul en Maas logo