Gemeente Meerssen | Aanpak openbare ruimte Houthemerweg Meerssen

Artikel Aanpak openbare ruimte Houthemerweg Meerssen

Op de Houthemerweg in Meerssen gaan diverse infrastructurele verkeersaanpassingen plaatsvinden. Het project bestaat uit twee gedeelten: 

  1. het noordelijke deel vanaf de rotonde Herkenberg tot aan de spoorwegovergang en 
  2. het zuidelijke deel vanaf de gemeentegrens met Valkenburg tot aan de spoorlijn. Het zuidelijke gedeelte is nog niet in voorbereiding.

Met de aanpassingen willen wij de verkeersveiligheid verbeteren. Waar mogelijk doen we dit altijd in combinatie met eventuele onderhoudswerkzaamheden aan de weg, riool en het groen.

Informatieavond

Na signalen uit de buurt kwamen we tot de conclusie dat het eerder gemaakte schetsontwerp niet voldoet aan de verwachtingen van de buurt. Bij evaluatie van het schetsontwerp was het ook de vraag of het ontwerp zou bijdragen aan het beperken van de snelheid. Samen met het ingenieursbureau hebben we een nieuwe start gemaakt met het project. Tijdens een informatieavond op 26 juni informeerden we omwonenden over de nieuwe inzichten. De presentatie van deze avond kun je hieronder bekijken. 

Varianten

Zoals je in de presentatie ziet, zijn er geen echte ontwerpen toegevoegd, maar oplossingsmogelijkheden. De oplossingmogelijkheden (varianten):

  • Variant 0: geen aanpassing;
  • Variant 1: ontwerp HeusschenCopier (vorige schetsontwerp)
  • Variant 2: kruising met doorgaande weg naar Eijsendaalweg
  • Variant 3: rotonde op kruising Houthemerweg – Eijsendaalweg

Tijdens de avond werd de voorkeur uitgesproken voor variant 3: een rotonde. Met de omwonenden is afgesproken dat we deze verder gaan uitwerken.

Ontwerpen

Inmiddels zijn er al twee schetsen gemaakt. Deze kun je hieronder bekijken.

Schets 1 rotonde

Schets 2 ovonde 

Deze schetsen geven alleen een beeld van de kruisingsoplossing. De schetsen moeten nog verkeerskundig worden uitgewerkt en zullen dus nog veranderen. Daarmee wordt ook de rest van het tracé verder uitgewerkt. Vanwege de omvang van de herinrichting is tevens besloten een deel van het riool van de Houthemerweg te vervangen. Het riool ter hoogte van huisnummer 29 richting de rotonde Herkenberg wordt tijdens de reconstructie vervangen.

Verbindingsas Buitengoed Geul & Maas

De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul hebben samen met de Provincie Limburg een gebiedsvisie opgesteld voor ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van het landelijke gebied tussen de drie gemeenten met de naam Buitengoed Geul & Maas. Op basis van de gebiedsvisie worden in dit gebied projecten ontwikkeld door landgoedeigenaren, ondernemers, gemeenten en hun inwoners. Door gezamenlijk inspanning wordt Buitengoed Geul & Maas een economisch sterk gebied, dat inwoners en bezoekers veel te bieden heeft. Inwoners en bezoekers kunnen in Buitengebied Geul & Maas genieten van rust, groen, historie en water. U kunt het Buitengoed te voet en per fiets doorkruisen. Voor dit doel worden tal van wandel- en fietspaden aangelegd.

Vragen?

Neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Provincie Limburg

 

In samenwerking met

Buitengoed Geul en Maas logo