Gemeente Meerssen | Leden college van B&W

Artikel Leden college van B&W

De leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen:

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester Mirjam (M.A.H.) Clermonts-Aretz

Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: 

 • Wettelijke taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke (regionale) samenwerking
 • Dienstverlening
 • Inkoop, facilitaire zaken en ICT
 • Communicatie
 • Lokale omroep
 • Evenementenvergunningen
 • Handhaving
 • Ontwikkelingshulp/-samenwerking
 • Oekraïnecrisis

Wethouder Bjorn Molling
Wethouder Bjorn (B.P.J.) Molling

Lokaal DNA
1e locoburgemeester (1,0 fte)
Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: 

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Wegen
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Groen
 • Begraafplaatsen
 • Inkomen en bestaanszekerheid
 • Arbeidsmarkt en participatie
 • Inburgering en integratie

Wethouder Inge Smeets
Wethouder Inge (I.E.G.) Smeets  

Lokaal DNA
2e locoburgemeester (1,0 fte)
Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: 

 • Welzijn
 • Gezondheid
 • Toegankelijkheid
 • Leefbaarheid
 • Burgerkracht
 • Subsidiebeleid
 • Sport en bewegen
 • Accommodaties / gebouwen
 • Speeltuinen en speelplekken
 • Onderwijs

Wethouder Vanessa de Rond
Wethouder Vanessa (V.) de Rond

KIJK!!!
3e locoburgemeester (0,7 fte)
Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: 

 • Klimaat
 • Water
 • Natuur en landschap
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Maastricht Aachen Airport
 • Jeugd
 • Bibliotheek

Wethouder Louk Bongarts
Wethouder Louk (L.T.J.M.) Bongarts

CDA
4e locoburgemeester (0,6 fte)
Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: 

 • Human Resource Management (P&O)
 • Economie
 • Toerisme en recreatie
 • Evenementen
 • Gebiedsontwikkeling
 • Kunst en cultuur
 • Erfgoed en monumenten

Gemeentesecretaris Jacques Eurlings
Gemeentesecretaris mr. Jacques Eurlings

De Gemeentesecretaris is de adviseur van het college van B&W.

Wilt u een van de collegeleden spreken?

U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
telefoon 043-3661607 of 043-3661616
e-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

Bij het maken van een afspraak via het bestuurssecretariaat vragen wij u duidelijk aan te geven waarover het gaat. Op basis daarvan kan het secretariaat vaststellen of de gemeente u bestuurlijk dan wel ambtelijk van dienst kan zijn.

Vervanging bij tijdelijke afwezigheid:

 • burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz wordt vervangen door wethouder Bjorn Molling
 • wethouder Bjorn Molling wordt vervangen door wethouder Louk Bongarts
 • wethouder Inge Smeets wordt vervangen door wethouder Vanessa de Rond
 • wethouder Vanessa de Rond wordt vervangen door wethouder Inge Smeets
 • wethouder Louk Bongarts wordt vervangen door wethouder Bjorn Molling