Gemeente Meerssen | Buurtnetwerk Bunde

Artikel Buurtnetwerk Bunde

Buurtnetwerk Bunde
Het Buurtnetwerk Bunde bestaat al meer dan 20 jaar en wordt gevormd door burgers uit Bunde, bij voorkeur uit alle leeftijdsgroepen. Het buurtnetwerk staat in contact met de gemeente Meerssen via de coördinator Burgerparticipatie en heeft korte lijnen met de wethouder Burgerparticipatie. In mei 2017 heeft het buurtnetwerk Bunde zich beraad over de toegevoegde waarde van het buurtnetwerk, de missie, de speerpunten een aantal randvoorwaarden en concrete plannen.

Missie: een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor iedereen.

Speerpunten 2017-2019

 • VEILIGHEID
  Een bijdrage leveren aan veiligheid van de openbare leefruimte voor alle doelgroepen (jeugd < 12 jaar, de pubers, de adolescenten, jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen).
 • ADVISEREN, MEEDENKEN, SAMENBRENGEN & VERBINDEN
  Adviseren aan, meedenken met burgers die hun weg zoeken in burgerparticipatie en die hun betrokkenheid en goede ideeën willen delen met ons of met de gemeente.

Randvoorwaarden

 • Voldoende leden uit alle lagen van de bevolking in ons BNW
 • Professionele, structurele en betrouwbare ondersteuning en communicatie met de gemeente Meerssen
 • Communicatiestructuur met de burgers om onze missie, speerpunten en bereikte doelen te ventileren en draagvlak en bekendheid te creëren en te behouden.

Voorbeelden van huidige en toekomstige activiteiten waar wij een rol in (kunnen) spelen voor de bewoners van Bunde

 • Onze bekendheid vergroten via onze website (https://buurtnetwerkbunde.nl), Geulbode, Parochieblaadje, Kabelkrant en Facebook
 • Veiligheid en leefbaarheid Centrum plan (AH, Agnesplein )
 • Veilige verkeerssituatie hoek Pletstraat-Vliegenstraat
 • Een Gemeenschapshuis in Bunde
 • MOP & Jeugd
 • Speeltuinbeleid, Kersenlaan, Bongerd, t Kempke
 • Veiligheid en verkeer
 • Vliegveld
 • Toegankelijkheid Bunde voor rolstoel-kinderwagen-rollator-slechtzienden

Wilt u participeren?

Wij hebben uw goede ideeën nodig. Kennismaken? Kom naar een van onze vergaderingen! Het Buurtnetwerk Bunde vergadert in 2019 vijf maal. De vergaderlocaties zijn wisselend. Wij zullen dan doorgeven waar de vergadering gehouden wordt. Indien u een punt wilt inbrengen voor onze vergaderingen of indien u een keer een vergadering wilt bijwonen als toehoorder mail dan altijd eerst met: buurtnetwerk.bunde@gmail.com.  

Wilt u lid worden van het buurtnetwerk?

Ook dat kan via bovenstaand mailadres. Geef in uw mail aan wat u wilt bespreken en waarom; wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

Like ons op Facebook en stuur een persoonlijk bericht (Buurtnetwerk Bunde).

Ga na onze website voor meer informatie over onze projecten en werkgroepen: https://buurtnetwerkbunde.nl

Klachten en meldingen die rondom de openbare ruimte of die directe actie nodig hebben dient u te melden via de reguliere route (Klant Contact Centrum)

Leden: Guido Frissen, Mia Stijns-van den Boom, Martin Dubois, Yvonne Henskens (voorzitter), Jos Janssen, Chantalle van de Dool, Marianne van den Berg, Jean Mares, Jan Janssen (secretaris), Ilja Aussems, Laura Steinbusch. Contactpersoon buurtnetwerk Bunde: buurtnetwerk.bunde@gmail.com