Gemeente Meerssen | Vrijwilligers van Stichting Bergse Kracht in het zonnetje gezet

Nieuwsbericht Vrijwilligers van Stichting Bergse Kracht in het zonnetje gezet

Gepubliceerd op: 08 december 2021 10:35

Bergse kracht
In juli werd Zuid-Limburg getroffen door een waterramp van ongekende omvang. Ook grote delen van onze gemeente overstroomden. Mensen moesten hals over kop hun huis verlaten, huis en haard achterlaten en een veilig onderkomen elders zoeken. Bij terugkomst in hun huis of bedrijf nadat het water gezakt was, bleek de schade enorm. De impact was groot, zowel materieel als emotioneel. De hulp en ondersteuning in die zware tijd van vrijwilligers, mensen in de buurt, buren onder elkaar etc. was echt hartverwarmend.

Een helpende hand

Een van de organisaties die enorm geholpen hebben is Stichting Bergse Kracht. Vanaf het eerste moment hebben zij zich ingezet om de slachtoffers van de watersnood in onze gemeente en de regio de helpende hand te bieden. Wat begon als lotgenotencontact voor mensen met kanker groeide uit tot een grote logistieke operatie waarbij dagelijks talloze vrijwilligers dag en nacht klaarstonden (en staan) om hulp-vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Een weg uit de ramp

De stichting zorgde direct na de acute fase bijvoorbeeld ook voor warme maaltijden voor de mensen in de getroffen gebieden, distributie van poetsspullen en koffiemomenten voor de getroffenen. Nadat het water weg was, begon vanuit alle kanten geld en goederen binnen te stromen om de gedupeerde te helpen. Bergse Kracht heeft de verdeling hiervan op zich genomen om de ergst getroffenen een weg te bieden uit de watersnoodramp.

De hulp gaat door

Tot op de dag van vandaag helpen zij nog mensen. Zo hebben zij afgelopen week een gezin ontvangen dat Sinterklaas niet op de normale manier kon vieren. Ze hebben op gepaste wijze de kinderen op de snuffelzolder een presentje laten uitzoeken. Verder helpen zij nu nog mensen die hun huis moeten slopen en bieden hulp waar nodig. Het water mag dan weliswaar weg zijn, maar helaas blijven de zorgen voor meerdere mensen.

Bedankt!

Kortom, de vrijwilligers van de Bergse Kracht hebben enorm veel voor onze getroffen inwoners gedaan. Daarom wilde het college van Burgemeester en Wethouders hen vandaag in het zonnetje zetten en bedanken. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz overhandigde daarom tijdens de collegevergadering een bedankje en prachtige  bloemen aan de heer en mevrouw Nafzger van de stichting.

Natuurlijk zijn er nog heel veel andere vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet voor de getroffenen van de waterramp. Laat het bedankje aan de Bergse Kracht symbool staan als bedankje aan al diegenen die op welke manier dan ook – klein of groot - hebben geholpen. Dank aan jullie allemaal!