Gemeente Meerssen | Schade / verzekering

Artikel Schade / verzekering

Verzekeraars zetten alles op alles om snel de verzekerde schade uit te keren aan getroffen klanten in Limburg. Verschillende maatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven. 

Tips en adviezen bij schade

  • Neem altijd eerst contact op met je verzekeraar of tussenpersoon om de schade te melden.
  • Maak video's en foto's van jouw spullen, auto of de situatie in en rondom het huis.
  • Zorg dat je bereikbaar bent voor je verzekeraar of adviseur, ook op je tijdelijke adres.
  • Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars waar je niet zelf om hebt gevraagd en die ook niet door de verzekeraar zijn gestuurd. Vraag altijd voor welk bedrijf ze werken en zet nooit zomaar een handtekening.
  • Verzamel indien mogelijk eventueel facturen van belangrijke, grote aankopen die beschadigd zijn.
  • Is de situatie veilig? Begin dan met opruimen.
  • Bekijk voor meer advies de folder van Stichting Salvage (PDF, 349.7 kB).

Informatie Bond van Verzekeraars

Meer informatie vindt u op de website van de Bond van Verzekeraars

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg en is op 9 september definitief geworden. Iedereen (dus niet alleen ondernemers) kan tot en met 15 december 2021 geleden schade melden. Dit kan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Op de site van de RVO leest u meer over de soorten schade, hoe u kunt melden en wat er daarna gebeurt. Meer informatie en het meldingsformulier vindt u op de website van www.rvo.nl
Heeft u hulp nodig bij het melden van uw schade bij de RVO? Neem dan contact op met telefoonnummer 14 043 of info@meerssen.nl. U kunt uw vragen telefonisch of per e-mail stellen aan een deskundige medewerker of een afspraak maken om op het gemeentehuis samen met een deskundige medewerker uw aanvraag te doorlopen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De overheid heeft plannen om Limburgse ondernemers die zijn getroffen door de wateroverlast, gebruik te laten maken van bestaande coronaregelingen. Met die bestaande regelingen bedoelt ze landelijke regelingen: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Op dit moment weten wij nog niet of ondernemers na wateroverlast ook recht hebben op de coronaregelingen Tozo en TONK. Zodra we meer weten, informeren we u via deze website.

https://www.gemeentemaastricht.nl/tonk
https://www.gemeentemaastricht.nl/tozo

Hoe kan een ernstig getroffen huishouden aanspraak maken op de bijdrage van 1000 euro uit het Nationaal Rampenfonds?

De termijn voor het indienen liep tot 1 september 2021. 

Kan een stichting, vereniging of maatschappelijke organisatie aanspraak maken op een bijdrage uit het Nationaal Rampenfonds? 

Lees hier verder voor meer informatie