Gemeente Meerssen | Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Artikel Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Als u denkt dat u er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de desbetreffende instelling, dan is het goed om te weten dat u terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is er voor alle cliënten die te maken hebben met de Jeugdzorg en onder de Jeugdwet vallen. Jongeren, ouders én verzorgers kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting (het AKJ) en is dus niet in dienst van een jeugdzorginstelling of de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

Allereerst luisteren naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij/hij informeert u over uw rechten en geeft  advies. Meestal kunt u met uw opmerking, vraag of klacht heel goed terecht bij de hulpverlener zelf. Misschien wilt u dat niet altijd of kan het in sommige gevallen niet. Dan kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij een gesprek met de desbetreffende gemeente of instelling. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis.

Vraag of klacht? Zo bereikt u het AKJ

Je kunt het AKJ op verschillende manieren bereiken:

  • Per telefoon: 088 555 1000. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur.
  • Per e-mail: info@akj.nl
  • Via de online chat. Kijk op www.akj.nl.
    De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Of vul een van de webformulieren in:

Meer informatie:

Kijk op www.akj.nl.