Gemeente Meerssen | Verkiezingen gemeenteraad: Ter inzagelegging kandidatenlijsten

Officiele publicatie

Verkiezingen gemeenteraad: Ter inzagelegging kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen maakt het volgende bekend: de volgende stukken liggen ter inzage op het Bestuurscentrum/KCC en zijn op afspraak in te zien:

  • de kandidatenlijsten, die door het centraal stembureau zijn onderzocht.
  • het proces-verbaal I 1 Kieswet (Onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten)

Heeft u vragen over de ter inzagelegging?

Hiervoor kunt u bellen met Team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Meer informatie vindt u ook op: www.meerssen.nl/gemeenteraadsverkiezingen.

Meerssen,

1 februari 2022
M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester van Meerssen