Artikel Onderwijsbegeleiding

Leerkr8
Inl. mw I Laeven-van Caldenborgh
Herkenberg 18
6231 LK Meerssen
tel. 043 - 3644178 / 06 - 11187222
E-mail: inge.laeven@leerkr8.nl of inge.laeven@hetnet.nl
Internet: www.leerkr8.nl
Privébegeleiding en -hulp bij leerproblemen.
Tevens huiswerkbegeleidingvoor alle leeftijden.

Studie 11 Huiswerkbegeleiding
Kuileneindestraat 4
6231 KG Meerssen
tel. 043-3659311
tel. 06-12822745
e-mail: info@studie11.nl
internet: www.studie11.nl