Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016

Gepubliceerd op: 08 november 2016 12:30

Weeknummer: 45
Datum: woensdag 9 november 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan

Op 1 januari 2017  verlopen alle parkeervergunningen. Houders van een vergunning moeten zelf tijdig een nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt nu al uw aanvraag indienen.

Let op! Bestuurscentrum gesloten tussen Kerstmis & Nieuwjaar
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum gesloten. Vraag dus tijdig uw nieuwe parkeervergunning aan. Doe dit ruim voor de feestdagen. Aanvragen die tijdens pas de feestdagen binnenkomen, worden pas in januari behandeld. U moet dan even wachten op uw parkeervergunning. U kunt dit voorkomen door de aanvraag nu al in te dienen.

Aanvraagformulieren
De aanvraagformulieren voor een nieuwe vergunning of voor een verlenging van de huidige parkeervergunning kunt u downloaden via www.meerssen.nl of afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Onderhoudswerkzaamheden wegen

Op donderdag 10 november en vrijdag 11 november voert de gemeente aan diverse wegen (kleine) reparatiewerkzaamheden uit aan het asfalt.

Geulstraat Bunde
Op donderdag 10 november brengen we ook een nieuwe deklaag van asfalt aan in een gedeelte van de Geulstraat in Bunde. Als gevolg van deze werkzaamheden is de Geulstraat (gedeelte Maasstraat-Meerstraat) afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Overlast
De werkzaamheden kunnen door tijdelijke wegafzettingen voor overlast zorgen voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Wij werken op afspraak

---

Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar

De gemeente Meerssen voert op dit moment werkzaamheden uit aan de Humcoverstraat, Op de Beukel, Raar en de rotonde Vogelzang-Kuileneindestraat -Lange Raarberg-Op de Beukel.  De werkzaamheden duren t/m 23 november en vinden plaats van 07.00-17.00 uur. Tijdens de uitvoering moet u rekening houden met geluidshinder en beperkte bereikbaarheid.

Planning

Maandag 7 november t/m vrijdag 11 november:
Vervangen asfalt Op de Beukel en rotonde
Op de rotonde en Op de Beukel vervangen we het asfalt. Tijdens de werkzaamheden zijn Op de Beukel en de rotonde afgesloten voor alle verkeer (inclusief fietsers). Woningen en percelen zijn bereikbaar voor omwonenden. Behalve op donderdag 10 november. Dan brengen we de nieuwe asfaltdeklaag aan.

Maandag 14 november t/m woensdag 23 november:
Aanpassen fietspaden rotonde
De fietspaden bij de rotonde worden aangepast. Fietsverkeer wordt omgeleid.

Omleidingsroutes worden aangegeven door middel van borden.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwe openbare LED-verlichting in de gemeente Meerssen

In 2014 stelde de gemeenteraad het beleids- en beheerplan Openbare verlichting vast. De gemeente gaat de openbare verlichting stapsgewijs vervangen door dimbare LED-verlichting. Het voordeel hiervan is dat de lampen ´s nachts niet meer om en om uitgaan, maar allemaal worden gedimd. Dat is veiliger. De LED-lampen gebruiken bovendien minder energie en gaan langer mee.

Vervanging armaturen
Niet alle armaturen (bovenste gedeelte van de lantaarnpaal) zijn geschikt voor LED-verlichting. Daarom vervangen we ook de armaturen. Deze keuze is gemaakt in overleg met o.a. de rayonarchitect (welstand), een vertegenwoordiging van de buurtnetwerken, Milieudefensie, IVN en het duurzaamheidsplatform. Bij de keuze voor de armaturen hebben we rekening gehouden met de omgeving waarin de straatverlichting staat. Karakteristieke dorpskernen of historische gebieden krijgen bijvoorbeeld andere armaturen dan doorgaande wegen, of buiten de bebouwde kom.

Uitvoering in fasen
In verband met de kosten gebeurt de vervanging van de verlichting in fasen. We vervangen de lampen bijvoorbeeld per straat. Waar en wanneer de verlichting precies vervangen wordt, staat in het uitvoeringsplan. In 2016 ligt de nadruk op die wegen waar de verlichting ouder is dan 20 jaar. In 2017 vervangen we de verlichting die tussen de 18 - 20 jaar oud is. We combineren dit zoveel mogelijk met eventuele andere werkzaamheden in straat (bijvoorbeeld weg- of rioleringswerkzaamheden).

We zijn al gestart ...
Diverse straten in Rothem, Geulle, Geulle aan de Maas en Bunde vervingen we de afgelopen weken al de openbare verlichting.

Planning
Deze en komende weken krijgen de volgende straten nieuwe verlichting:

Bunde: Meerstraat, Geulstraat, Maasstraat, Steinstraat, In de Winkel, Burchtstraat, Papenweg, Lindenlaan, Kersenlaan, Geulhout (inclusief p-plaats).
Weert: Weerterveld.
Meerssen: Burgemeester Murisstraat, Burgemeester Binckhorststraat, Vauwerhof, Eijsendaalweg.
Ulestraten: Humcoven.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC),  tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Ontwerp Verkeersbesluit

Betreft: parkeervergunningregime Vauwerhof in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: de openbare parkeerplaatsen Vauwerhof (zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende plattegrond) worden als parkeergelegenheid voor vergunninghouders aangewezen. Hiertoe wordt bord E 9 geplaatst bij de ingang van de Vauwerhof.
Inzage en zienswijzetermijn: van 10-11-2016  t/m 21-12-2016.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit voorrangsregel rotonde Op de Beukel

Betreft: het wijzigen van  de voorrangsregel rotonde Op de Beukel in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van bord B06 met onderbord OB 503OB2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, zodat fietsers voorrang hebben op het fietspad rond de rotonde, een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan.
Inzage en beroepstermijn: van 10-11- 2016  t/m 21-12-2016.
Waar ter inzage :op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluiten

Betreft:

 • het regelen van de nieuwe verkeerssituatie Fregatweg - Meersenhovenweg  Bunde
 • het regelen van de nieuwe verkeerssituatie Meerssenhoven – Maastrichterlaan Bunde
 • het regelen van de verkeerssituatie Weerterstraat - Weert - Fregatweg Bunde

Maatregelen die daartoe getroffen worden na de reconstructie:

Regelen nieuwe verkeerssituatie Fregatweg - Meersenhovenweg  Bunde

 • door middel van het plaatsen van de borden B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende belijning de voorrangsregeling te duiden op de rotonde die de verbinding vormt tussen de Fregatweg en Meerssenhovenweg;
 • door middel van het plaatsen van D01 en bord D02ro de verplichte rijrichting te duiden op de rotonde en de daarvoor gesitueerde middengeleiders;
 • door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van de fietsvoorzieningen op de rotonde en aansluitingen daarop.

Regelen nieuwe verkeerssituatie Meerssenhoven - Maastrichterlaan Bunde

 • door middel van het plaatsen van de borden B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende belijning de voorrangsregeling te duiden op de kruising Maastrichterlaan-Meersenhoven;
 • door middel van het plaatsen van bord D02ro de verplichte rijrichting te duiden ter hoogte van de gesitueerde midden geleiders op de Maastrichterlaan;
 • door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van de fietsvoorzieningen op deze kruising.

Regelen verkeerssituatie Weerterstraat - Weert - Fregatweg Bunde

 • door middel van het plaatsen van de borden B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende belijning de voorrangsregeling te duiden op de kruising Maastrichterlaan – Weert – Weerterstraat;
 • door middel van het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te bepalen het verplicht gebruik door fietsers en bromfietsers van de fietsvoorzieningen op deze kruising.

Een en ander zoals weergegeven op het bij deze besluiten behorend bebordingsplan.
Inzage en beroepstermijn: van 10-11-2016 t/m  21-12- 2016.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit wegenwet

Betreft:  het onttrekken van weggedeelten in de Vauwerhof in Meerssen aan de openbaarheid.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het onttrekken aan de openbaarheid van 25 openbare parkeerplaatsen onder de 18 huurwoningen Vauwerhof 3 t/m 19 (oneven) en Vauwerhof 31 t/m 47 (oneven). Als het onttrekkingsbesluit van kracht wordt, zijn deze parkeerplaatsen alleen nog te gebruiken door de bewoners aan wie de parkeerplaatsen gekoppeld worden via een overeenkomst.
Inzage en bezwarentermijn: van 10-11-2016 t/m  21-12- 2016.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan bezwaren  indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een horecagelegenheid, Stationsplein 1, 6231 CN Meerssen (ontvangen 26 oktober 2016);
 • het oprichten van een schuur, Waterval 14, 6235 NC Ulestraten (ontvangen 26 oktober 2016);
 • het wijzigen van het gebruik naar sport/fitness & fysiotherapie, Meidoornlaan 1a, 6241 BN Bunde (ontvangen 27 oktober 2016);
 • het realiseren van een nieuwe aanbouw, Koningin Julianastraat 4, 6241 EZ Bunde (ontvangen 31 oktober 2016);
 • het aanpassen van de brandcompartimentering, Sint Catharinastraat 41, 6235 BC Ulestraten (ontvangen 31 oktober 2016);
 • het uitbreiden van het bijgebouw, Aan de Maas 2, 6243 NA Geulle (ontvangen 1 november 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een gezamenlijke oprit, Prinses Beatrixstraat 12 en 14, 6241 EW Bunde (verzonden 4 november 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 9 november 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen