Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 49 - 6 december 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 49 - 6 december 2017

Gepubliceerd op: 05 december 2017 13:50

Gemeentepagina: week 49
Datum: woensdag 6 december 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Milieusamenwerking Maastricht, Meerssen, Valkenburg en reinigingsdienst Rd4: Nieuwe Milieu App, nieuwe milieupas en meer milieuparken

De gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg a/d Geul en de Rd4-gemeenten lanceerden vrijdag 1 december samen een Milieu App. In de App is alle informatie over afvalinzameling gebundeld. U vindt er o.a. uw persoonlijke afvalkalender (mét alarmfunctie!), uw digitale milieupas, een kaart met alle straatcontainers in uw buurt, informatie over de milieuparken & kringloopcentra in de regio en een afvalscheidingswijzer (die per afvalsoort laat zien waar u deze kunt inleveren). De gemeenten presenteerden de handige app vandaag bij het bekrachtigen van de samenwerking met reinigingsdienst Rd4. U kunt de Milieu App vanaf nu installeren op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android).

Meer milieuparken
De samenwerking betekent ook dat u vanaf 2 januari ook gebruik kunt maken van alle milieuparken van Rd4 in de regio. De inwoners van de Rd4-gemeenten kunnen op hun beurt ook terecht bij de milieuparken van Maastricht, Meerssen en Valkenburg. Een overzicht van de milieuparken treft u aan in de Milieu App en binnenkort in de nieuwe Afvalwijzer 2018.

Nieuwe Milieupas 

Foto: Karel Curvers, Meer Vandaag

Nieuwe Milieupas
Vanaf maandag 4 december ontvangen alle inwoners een nieuwe milieupas die u (met ingang van 2 januari) kunt gebruiken bij alle milieuparken. Wethouder Milieu Guido Houben reikte vrijdagmiddag 1 december de eerste nieuwe milieupas uit aan burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz.

Persoonlijke afvalkalender & Afvalwijzer 2018
Half december ontvangt u ook uw persoonlijke afvalkalender in de brievenbus. Hierop ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. De verspreiding van de afvalkalenders start 11 december. Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt? Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl 

Op www.besteuitafval.nl vindt u vanaf 11 december ook de uitgebreide Afvalwijzer 2018 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen. Voor mensen zonder internet is dan een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Samenwerking
De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul bekijken de komende tijd of er op milieugebied nog meer samenwerkingsmogelijkheden zijn. Allemaal gericht op direct of indirect voordeel voor de inwoners van Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul en de Rd4-gemeenten.

Meer informatie nodig?
Download de Milieu App op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). Of kijk op: www.besteuitafval.nl

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl

---

Let op! Vraag voor 18 december nieuwe parkeervergunning/ontheffing aan!

Op 1 januari 2018 verlopen alle parkeervergunningen én ontheffingen. U kunt nu al een nieuwe vergunning/ontheffing voor 2018 aanvragen bij de gemeente. Ook als u al gebruik maakt van een ontheffing moet u deze opnieuw aanvragen.

Vraag vóór 18 december aan!
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten. Uw aanvraag voor een nieuwe parkeervergunning / ontheffing moet daarom vóór 18 december 2017 zijn ingediend. Alle aanvragen die ná 18 december binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Zorg er dus voor dat u uw parkeervergunning / ontheffing tijdig verlengd. Met ingang van het nieuwe jaar vinden controles plaats door de handhavers. Als u geen geldige parkeervergunning achter de voorruit heeft, krijgt u een boete.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier treft u aan op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Door weeromstandigheden: asfaltering Essendijk Geulle verschoven

Op donderdag 7 december zou de Essendijk in Geulle nieuw asfalt krijgen. In verband met het weer hebben we de werkzaamheden helaas moeten uitstellen. Het asfalteren zal nu plaatsvinden op dinsdag 12 december 2017. De Essendijk blijft voorlopig t/m vrijdag 15 december afgesloten voor doorgaand verkeer.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Onderhoudswerkzaamheden Waterval

Op vrijdag 8 december vinden in Waterval onderhoudswerkzaamheden plaats aan het asfalt. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren, is het doorgaand verkeer van 07.30-18.00 uur ter hoogte van huisnummer 2a gestremd. De werkzaamheden kunnen door wegafzettingen tot overlast leiden voor omwonenden en weggebruikers. Het gemeentebestuur vraagt uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

feestdagen
Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 1 januari 2018. Op donderdag 21 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 15 uur (ivm kerstviering medewerkers).

Heeft u in die periode een nieuw reisdocument of rijbewijs nodig?
Wacht dan niet te lang met aanvragen van uw nieuwe document. Maak tijdig een afspraak via www.meerssen.nl of via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Houd er rekening mee dat u vijf werkdagen moet wachten voordat uw paspoort / id-kaart of rijbewijs klaar is!

Aangifte geboorte & overlijden tussen Kerst & Nieuwjaar
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:
• woensdag 27 december 09.00-10.00 uur
• vrijdag 29 december van 09.00-10.00 uur
Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden!

Bureau Verkiezingen
Bureau Verkiezingen is op woensdag 27 december 2017 geopend van 09.00-10.00 uur.

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Project Pletsstraat-Sint Agnesplein:
Stand van zaken sloopwerkzaamheden Sint Agnesplein Bunde

Het project Pletsstraat-Sint Agnesplein - het laatste onderdeel van Centrumplan Bunde - is in oktober van start gegaan. Het plan voorziet in een nieuw gezondheidscentrum & koopappartementen aan de Pletsstraat, een supermarkt & sociale huurappartementen aan het Sint Agnesplein, 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied en 20 extra parkeerplaatsen aan het Sint Agnesplein. Voordat de bouwwerkzaamheden aan het Sint Agnesplein van start kunnen gaan, sloopt Wonen Meerssen de bestaande huurwoningen op de planlocatie.

Puin breken
De sloopwerkzaamheden naderen de laatste fase. Met ingang van 6 december verwerkt het sloopbedrijf het puin dat is vrijgekomen bij de sloop. Ze doen dit ter plekke met een puinbreekinstallatie. Dat betekent dat het bouwpuin dat op het achterliggende terrein ligt, wordt klein gemaakt tot korrelmix. Deze korrelmix gebruikt de aannemer straks weer voor fundering van parkeerplaatsen en het verharden van het bouwterrein.

Overlast
Het puin breken zorgt voor overlast voor de omgeving. Het sloopbedrijf probeert deze overlast tot een minimum te beperken. Het bedrijf zet waternevelkanonnen (sproeien) in om stofoverlast zoveel te voorkomen. Ter hoogte van de achtertuinen van de Sint Agnesstraat 5 t/m 11 plaatsen ze twee containers als geluidwal. Dit is de richting waarin het geluid zich met name verplaatst.

Duur van de werkzaamheden
De werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken. Aansluitend starten de bouwwerkzaamheden. Het totale plan is eind 2018 / begin 2019 gereed. De tweede fase is het gezondheidscentrum met appartementen aan de Pletsstraat. Hiervoor wordt momenteel het ontwerp uitgewerkt.

Informatie
Voor verdere informatie over de sloopwerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de firma Wolter Groep B.V. , telefoon 045-5640244. Of bel voor algemene informatie over het project met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Roos
Het gemeentebestuur heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van

oud-raadslid Jo Speetjens

Begiftigd met de Eremedaille van Oranje Nassau in Goud
Houder van de Marsna-Erepenning van Verdiensten

Hij was van 1986 tot 2002 lid van de gemeenteraad van Meerssen.
Voordien was hij raadslid en wethouder van de voormalige gemeente Ulestraten.

Wij zullen hem met waardering en respect in herinnering houden.
Ons medeleven gaat uit naar zijn partner Philomène en onze collega Anja en familie.

Wij wensen hen allemaal veel sterkte met dit verlies.

Gemeentebestuur & Medewerkers

---

Mantelzorg
Een blijk van waardering voor uw mantelzorger
Vraag vóór 1 april 2018 het Mantelzorgcompliment 2017 aan!

Ook voor 2017 wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment 2017.

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2017 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2017) en u woont in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
De gemeente Meerssen stelt voor 2017 weer een blijk van waardering van eenmalig 160 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger. Ook worden er eenmalig bloemenbonnen ter waarde van 40 euro beschikbaar gesteld voor uw mantelzorger. Deze bonnen zijn naar eigen keuze te besteden bij een van de bloemisterijen in onze gemeente.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2017 aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. U vindt het formulier op www.meerssen.nl. Stuur het ondertekende aanvraagformulier met één van onderstaande bewijsstukken naar:

Gemeente Meerssen,
tav Sociaal Team
postbus 90
6230 AB Meerssen

U kunt het formulier ook afgeven aan de balie van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Heeft u geen internet? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u het formulier dan per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?
• een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2017 of;
• een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2017 of;
• een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2017 of;
• een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2017.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2017 indienen tot uiterlijk 1 april 2018. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezing Gemeenteraad 2018
Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen op woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau in het gemeentehuis (Markt 50 in Meerssen).

Let op: het gemeentehuis is op woensdag 27 december 2017 uitsluitend van 09.00-10.00 uur geopend.

Komt u buiten deze openingstijden op woensdag 27 december 2017, dan dient het verzoek in de brievenbus gedeponeerd te worden. Houdt er rekening mee dat als het verzoek pas op woensdag 27 december 2017 wordt ingediend, er geen mogelijkheid tot herstel van verzuim bestaat. Dat betekent dat indien uw verzoek niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, u geen tijd meer heeft om het verzoek aan te passen. U wordt derhalve geadviseerd het verzoek tijdig in te dienen.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van 112,50 euro worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Heeft u nog vragen?
Bel dan gerust met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Of mail naar info@meerssen.nl.

---

Verkiezing Gemeenteraad 2018
Kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen plaatshebben.
 2. Op die dag kunnen bij de afdeling Burgerzaken aan het adres Markt 50 in Meerssen, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 3. De benodigde formulieren voor:
  - de lijsten van kandidaten (model H 1)
  - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
  - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
  - de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar
 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 225,- euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL97 BNGH 0132 6024 58 ten name van de gemeente Meerssen o.v.v. waarborgsom kandidaatstelling en partijnaam, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Heeft u nog vragen?
Bel dan gerust met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Of mail naar info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het tijdelijk wijzigen voor het gebruik, Kruisstraat 9, 6231 LJ Meerssen (ontvangen 23 november 2017);
 • het verbreden van een inrit, Lange Raarberg 16, 6231 RN Meerssen (ontvangen 26 november 2017);
 • het realiseren van een atelier voor het geven van workshops in bloemschikken, Dorpstraat 27, 6235 AC Ulestraten (ontvangen 28 november 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbesthoudende materialen, Beekstraat 54, 6231 LH Meerssen (ontvangen 13 november 2017). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Melding mobiel breken Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:
Van: Aannemingsbedrijf van der Heijden Nistelrode B.V.
Locatie: Sint Agnesstraat 13-49, 6241 CB Bunde
Datum melding: 15 november 2017
Zaaknummer RUDZL: 2017-206167
De volgende activiteiten zijn gemeld: het in werking hebben van een mobiele puinbreker voor het breken van ca. 1900 ton mengpuin gedurende de volgende twee periodes: 6 en 7 december 2017 van 08.00-18.00 uur, 6 en 7 maart 2018 van 08.00-18.00 uur.
Ter inzage: de hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende twee weken voor iedereen ter inzage en kan op afspraak worden ingezien.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie: Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: 04- 3897812.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het bouwen van een carport, Meerstraat 31, 6241 ND Bunde.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het vestigen van een Escaperoom, Weerterveld 77a, 6231 NC Meerssen (verzonden 13 november 2017);
 • het realiseren van een carport, Kennedystraat 20, 6235 CH Ulestraten (verzonden 28 november 2017);
 • het aanbrengen van een stalen balk, Stationstraat 2, 6231CL Meerssen (verzonden 1 november 2017);
 • het kappen van een boom, Vliek 25, 6235 NR Ulestraten (verzonden 29 november 2017);
 • het kappen van een boom, Gasthuispad ongenummerd te Meerssen (verzonden 29 november 2017);
 • het bouwen van de woning, Op de Locht 32, 6241 NS Bunde (verzonden 29 november 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 6 december 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen