Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 38 - 18 september 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 38 - 18 september 2019

Gepubliceerd op: 17 september 2019 13:55

Gemeentepagina: week 38
Datum:
woensdag 18 september 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Donderdag 3 oktober 2019
Agenda extra raadsvergadering

Op donderdag 3 oktober 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Voorstel Rapport resultaten verdiepingsonderzoek mogelijke optie invoering regieorganisatie

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstel & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Afsluiting Westelijke Kanaalweg

Van 23 t/m 27 september is de Westelijke Kanaalweg tussen de brug Elsloo en de Kuiperstraat Geulle afgesloten in verband met werkzaamheden aan het talud van de dijk. Het (fiets-)verkeer wordt omgeleid over de Oostelijke Kanaalweg en de Brug Geulle. De omleiding wordt aangegeven met borden.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vertraging werkzaamheden door nieuwe landelijke PFAS-normen

Onlangs maakte de Staatssecretaris van Milieu bekend dat er nieuwe normen en een handelingskader zijn voor zogenaamde poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in grond. Met als gevolg dat iedereen die grond of baggerspecie wil afvoeren door middel van een onderzoek moet aantonen dat de grond voldoet aan de normen. Er zijn maar enkele laboratoria die dit onderzoek doen. Daardoor lopen de wachttijden inmiddels op tot enkele maanden. Dit betekent dat ook de gemeente geconfronteerd wordt met vertraging van projecten en werkzaamheden.

Wat zijn PFAS-stoffen?
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn stoffen die door de mens gemaakt zijn en die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS worden toegepast in alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Ze hebben negatieve milieueigenschappen en zijn goed oplosbaar in water. Hierdoor verspreiden ze zich makkelijk, zijn ze moeilijk te scheiden en nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Wat is het gevolg van de nieuwe PFAS-normen in de bodem?
Door de landelijke PFAS-normen is de bestaande bodemkwaliteitskaart niet meer bruikbaar. Een gemeente moet hierdoor bij alle gevallen ervan uitgaan dat de grond die moet worden afgevoerd, mogelijk verontreinigd is. Dat betekent dat iemand (bijv. aannemers, wegenbouwers, bouwbedrijven, gemeente) die grond of baggerspecie wil afvoeren door middel van een onderzoek moet aantonen dat de grond aan de normen voldoet. Er zijn in Nederland slechts enkele laboratoria. De wachttijd loopt hier inmiddels op tot enkele maanden. Dit heeft gevolg voor de uitvoering van werkzaamheden en projecten. Daarnaast kan ook wachttijd ontstaan bij het controleren van de onderzoeksrapporten door de RUD.

Wat nu?
De gemeente inventariseert op dit moment voor welke werkzaamheden en projecten de nieuwe landelijke PFAS-normen gevolgen hebben. Hierbij gaat het in elk geval al om de volgende locaties en werkzaamheden:

 • Riool Korte Raarberg
 • Aanleg waterbuffers
 • Aanleg gasleiding Volderstraat, Bunderstraat, Genzon
 • Aanleg waterleiding Proost de beaufortstraat
 • Aanleg parkeerplaats Molenveldweg
 • Herinrichting Humcoven
 • Asfalt onderhoud Meerstraat
 • Brug Geuldalweg
 • Onderhoud greppels
 • Klein onderhoud wegen
 • Kolk en huis aansluitingen riool
 • Vernieuwing/verplaatsen lichtmasten
 • Aansluitingen Enexis en WML

Omwonenden en andere betrokken partijen worden hierover geïnformeerd. Op korte termijn zit er namelijk niks anders op dan de benodigde onderzoeken uit te voeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het probleem aangekaart bij de Staatssecretaris, met de vraag op korte termijn met een oplossing te komen. Alle gemeenten worden hier namelijk mee geconfronteerd.

Op langere termijn krijgt de bodemkwaliteitskaart een update (start op regionaal niveau: eerste kwartaal 2020). Totdat de nieuwe bodemkwaliteitskaart klaar is, moet de gemeente bij bodemwerkzaamheden uitgaan van uitgebreid bodemonderzoek, langere doorlooptijden en hogere kosten door het uitgebreidere onderzoek.

Grondafvoer particulieren naar milieupark
Ook de grond die particulieren aanbieden bij het milieupark moet onderzocht worden op basis van de landelijke PFAS-normen. De wachttijd bij de laboratoria heeft ook gevolgen voor de opslag van grond bij het milieupark (en de kosten hiervan). Milieuparken kunnen de grond namelijk niet afvoeren, voordat de grond is onderzocht en akkoord bevonden. We verwachten dat de milieuparken hierdoor op een bepaald moment geen grond meer kunnen aannemen, omdat de afvoer vertraagd.

Informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden aan het spoor

Van 27 t/m 30 september vinden er werkzaamheden plaats aan het spoor in de gemeente Meerssen (spoorlijn Maastricht-Sittard). Als gevolg hiervan sluit ProRail ook twee overwegen af:

 • Overweg Prinses Ireneweg: van vrijdag 27 september 23.00 uur t/m maandag 30 september 7.00 uur.
 • Overweg Kloosterberg: op zondag 29 september van 7.00-23.00 uur.

Tijdens deze werkzaamheden is er geen treinverkeer.
Voor actuele reisinformatie kunt op kijken op www.9292.nl

Informatie
Voor verdere informatie: ProRail, tel.  0800-7767245.

---

Bevrijding 75 jaar
Gemeente Meerssen viert 75 jaar Bevrijding

Deze maand is het 75 jaar geleden dat Limburg werd bevrijd van de Duitse overheersing. Daarmee kwam voor onze provincie een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Dat bijzondere feit wordt in vrijwel alle Limburgse gemeenten herdacht met allerlei activiteiten. Zo ook in onze gemeente.

Lezing over bevrijding Gemeente Meerssen
Donderdag 19 september, 19.30 uur Auw Kerk Bunde
Op donderdag 19 september geeft dr. Paul Bronzwaer uit Maastricht een lezing in gemeenschapshuis De Auw Kèrk in Bunde over de bevrijding van Rothem, Meerssen, Ulestraten, Bunde en Geulle. Aanvang 19.30 uur. De heer Bronzwaer is historicus en deskundige mbt de periode van de Tweede Wereldoorlog in Limburg.

Versierde fietsen- en karrentocht
Vrijdag 20 september, vanaf 19.00 uur
Speciaal voor de kinderen is een versierde fietsen- en karrentocht op vrijdag 20 september. Alle kinderen t/m groep 8 van de basisscholen in onze gemeente zijn van harte uitgenodigd. Versier je fiets, driewieler, kar of kinderwagen in de kleuren rood-wit-blauw of oranje en ga mee met deze feestelijke tocht. Uiteraard mogen ouders, opa's of oma's ook de jongste kinderen begeleiden en meelopen in de stoet. De tocht vertrekt om 19.00 uur vanaf het Pastoor Geelenplein in Rothem. Kinderen kunnen zich van 18.30-19.00 uur in De Koel inschrijven voor de tocht. Ze krijgen een startnummer, want onderweg beoordeelt een jury welke fietsen, karren etc. het mooist versierd zijn. Deelname is gratis. De route is: Pastoor Geelenplein, Kerkweg, Klinkenberg, Tussen de Bruggen, Stationstraat, Bunderstraat, Hoogveldweg naar het kerkplein in Meerssen-West.

Bevrijdingsconcert en Fakkeltocht
Zaterdag 21 september, 20.00 uur binnenplein bestuurscentrum
Op zaterdag 21 september vindt een Bevrijdingsconcert plaats op het binnenplein van het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Aanvang 20.00 uur. Het concert staat in het teken van het thema 'Vrede en vrijheid'. Er is een gevarieerd muzikaal programma met optredens van het Meerssens Mannenkoor, solozangeres Lucette van den Berg (Jiddische liederen) en Fanfare Concordia uit Ulestraten. De concertoptredens worden afgewisseld met gedichten over vrede en vrijheid. Na het concert is er om ca. 22.00 uur een fakkeltocht door het centrum van Meerssen met afsluiting bij de Vredeskapel achter de basiliek.

Dit was slechts een greep uit alle activiteiten in het kader van 75 jaar Bevrijding. Een volledig overzicht vindt u op www.meerssen.nl en www.ontdekmeerssen.nl.

---

Woensdag 25 september: themabijeenkomst gemeenteraad onderhoud en herinrichting Sint Catharinastraat

Op woensdag 25 september 2019 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad over het onderhoud en de herinrichting van de Sint Catharinastraat in Ulestraten. Deze bijeenkomst vindt plaats vooruitlopend op de raadsadviesvergadering van 9 oktober en de raadsvergadering van 24 oktober, waar dit onderwerp ook op de agenda staat.

De themabijeenkomst begint omstreeks 20.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Voorafgaande aan deze themabijeenkomst is er namelijk ook nog een themabijeenkomst over ' Wonen'.

Aanmelden
Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune. Tijdens de bijeenkomst krijgt u alle gelegenheid vragen te stellen. Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Laat dit dan even weten via communicatie@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkeersbesluit
Parkeerregulering Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg

Betreft: het invoeren van een parkeerschijfzone (blauwe zone) in de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg volgens ter inzage liggende tekening.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: door middel van het plaatsen van bord E10zb en E11ze van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (tijdsaanduiding max. 1.5 uur).
Toelichting: door de vele klachten van parkeeroverlast op de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg heeft het college besloten over te gaan tot het nemen van parkeer regulerende maatregelen in deze straten.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). U kunt ook een digitale versie opvragen via e-mail info@meerssen.nl of via tel. 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 16-07-2019 t/m 28-10-2019.
Wie kan reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een boom, Tussen de Bruggen 2, 6231 CC Meerssen (ontvangen 3 september 2019);
 • het uitoefenen van een kapsalon, Appellaan 14, 6241 AR Bunde (ontvangen 28 augustus 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen van de woning, Kuileneindestraat 49, 6231 KE Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitoefenen van een kapsalon, Appellaan 14, 6241 AR Bunde (ontvangen 28 augustus 2019);
 • het verhogen van het dak en realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Kastanjelaan 26, 6241 AW Bunde (verzonden 13 september 2019);
 • constructieve wijzigingen, Court-Pendustraat 53, 6241 JP Bunde (verzonden 16 september 2019);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 18 september 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen