Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - ter inzagelegging wijzigingsplan - Waterval 7a, Ulestraten

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - ter inzagelegging wijzigingsplan - Waterval 7a, Ulestraten

Gemeente Meerssen heeft het wijzigingsplan ‘Waterval 7a Ulestraten’ ongewijzigd vastgesteld. U kunt het wijzigingsplan bekijken van 7 juli tot en met 17 augustus 2021. Een wijzigingsbesluit maakt deel uit van een bestemmingsplan en regelt bouw- en gebruiksmogelijkheden. Het perceel Waterval 7A bestaat uit een woonhuis met diverse bijgebouwen. Op deze plek is nu nog een bedrijfsbestemming van toepassing: Agrarisch – agrarisch bedrijf. Het bedrijf is gestopt en het perceel inclusief pand zal in de toekomst alleen worden gebruikt om te wonen. Daarom wordt de bestemming van het pand veranderd in ‘Wonen’. De gemeente heeft geen reacties (zienswijzen) op het ontwerp wijzigingsplan ontvangen. Aanvullend maakt de gemeente bekend dat er geen exploitatieplan wordt vastgesteld, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een wijzigingsbesluit maakt deel uit van het bestemmingsplan en heeft een wettelijke status. Het regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen. In dit geval voor het perceel Waterval 7A te Ulestraten. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wilt u het wijzigingsplan bekijken?

In bovengenoemde periode kunt u de documenten met informatie over het wijzigingsplan in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0938.WPwaterval7a-VG01).

Bent u het niet eens met dit wijzigingsplan?

U kunt tot en met 17 augustus 2021 laten weten dat u het niet eens bent met dit wijzigingsplan. Dat kan alleen als u niet in staat was om te reageren op het ontwerpwijzigingsplan. Dit heet beroep indienen. U kunt beroep indienen als het plan tegen uw belangen ingaat. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Heeft u vragen over het wijzigingsplan?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.