Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 12 - 18 maart 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 12 - 18 maart 2020

Gepubliceerd op: 17 maart 2020 09:50

Gemeentepagina: week 12
Datum: 
woensdag 18 maart 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Gemeente Meerssen neemt maatregelen tegen Coronavirus

De Gemeente Meerssen volgt de maatregelen van het kabinet op. Dat betekent dat afdelingen/clusters een minimale bezetting hebben. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. De dienstverlening aan de loketten en telefoon gaat gewoon door tijdens de reguliere openingstijden.

We vragen u echter dringend bezoekjes aan het gemeentehuis te beperken tot het hoogst noodzakelijke en bij vragen telefonisch contact op te nemen met tel. 14 043. Of via email: info@meerssen.nl.

De wekelijkse openstelling van het gemeentearchief op dinsdag (historisch onderzoek en stamboomonderzoek) komt tot nader bericht te vervallen.

Landelijke maatregelen

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.
 • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen worden mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht sinds maandag 16 maart t/m maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Op de website van de Veiligheidsregio (www.vrzl.nl) vind u een lijst van deze cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het MBO.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht van zondag 15 maart 18.00 uur t/m maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna's, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Let op! Dit zijn de maatregelen op het moment van schrijven (maandag 16 maart). Ze gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april. Houdt het landelijk nieuws en de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (www.vrzl.nl) in de gaten voor actueel nieuws.

Evenementen
In de lijn van de landelijke maatregelen worden gemeentelijke evenementen met meer dan 100 aanwezigen afgelast. Bij evenementen waar geen vergunning / melding voor nodig is, doen wij een dringend beroep op de organisatoren om de landelijke maatregelen in acht te nemen en zo min mogelijk groepsactiviteiten te organiseren.

Raadsvergadering, gemeentelijke informatiebijeenkomsten en inloopbijeenkomsten
Deze bijeenkomsten gaan (in ieder geval) tot en met 6 april niet door.

Het gemeentebestuur leeft enorm mee met iedereen. We voelen mee met onze ondernemers, bedrijven en instellingen die getroffen worden door de maatregelen in het kader van het Coronavirus. Wij spreken ons enorme respect uit voor alle mensen in de zorg, hulpverlening, het onderwijs en anderen waar nu een extra beroep op wordt gedaan zich in te zetten voor de medemens. Dank voor uw inzet!

Het gemeentebestuur roept iedereen op de landelijke maatregelen in acht te nemen en de gezondheidsadviezen van de RIVM te volgen. Handel verantwoordelijk, zorg goed voor jezelf en heb oog voor elkaar. Alleen samen kunnen wij dit!

Meer informatie
Raadpleeg de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl. Hier vindt u altijd de meest actuele informatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Sinds dinsdag 17 maart 2020 is er een noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

U kunt de noodverordening hieronder downloaden.
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Meer informatie vindt u ook op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanbrengen van buitengevelisolatie en het vernieuwen van de kozijnen, Gank 4, 6243 NE Geulle (ontvangen 4 maart 2020);
 • het realiseren van een tweede inrit, Pastoor Dominicus Hexstraat 15, 6231 HE Meerssen (ontvangen 1 maart 2020);
 • het tijdelijke opslaan van roerende zaken in de openbare ruimte voor de woning, Houthemerweg 9, 6231 KS Meerssen (ontvangen 1 maart 2020);
 • het uitbreiden van het woonhuis, Oostbroek 5, 6243 CA Geulle (ontvangen 3 maart 2020);
 • het wijzigen van de kelderentree en inrit, Iepenlaan 56, 6241 AG Bunde (ontvangen 6 maart 2020);
 • het uitbreiden van de woning, Bunderstraat 146, 6231 EM Meerssen (ontvangen 9 maart 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Deels verleende / deels geweigerde omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is deels verleend / deels geweigerd voor:

 • omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' het realiseren van een dakkapel, enkele interne constructieve wijzigingen en het realiseren van bijgebouwen en de activiteit 'uitrit aanleggen of veranderen' (aanleggen parkeervakken), Kasennerweg 16, 6241 NM Bunde (verzonden 10 maart 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een boom, Humcoverstraat 143, 6231 JN Meerssen (verzonden 10 maart 2020);
 • het verbreden van de uitrit met 1,5 meter, Sint Rochusstraat 29, 6241 CD Bunde (verzonden 11 maart 2020);
 • het kappen van twee bomen, Brommelen 10, 6243 CP Geulle (verzonden 11 maart 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Inhalen mei-den en meifeest.
Plaats: Markt in Meerssen.
Datum en tijd: 20-05-2020 van 15.00-01.00 uur.
De Markt wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Rommelmarkt Rothem.
Plaats: Pastoor Geelenplein in Rothem.
Datum en tijd: 01-06-2020 van 10.00-17.00 uur.
Het Pastoor Geelenplein wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Jubileum 75 jaar RVU.
Plaats: Sportveld RVU, Molenweg 5 in Rothem.
Data en tijd: 06-06-2020 12.00 uur tot 07-06-2020 23.00 uur

Betreft: Geulse Kiezelfeesten.
Plaats: Geulderlei in Geulle.
Data en tijd: 12-06-2020 20.00 uur tot 15-06-2020 01.30 uur.

Betreft: Basilica on Fire / Belsje Daag.
Plaats: Markt in Meerssen.
Data en tijd: 12-09-2020 09.00 uur tot 13-09-2020 23.00 uur.
De Markt wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Bundermijtfeesten en braderie.
Plaats: Sint Agnesplein en omliggende straten in Bunde.
Data en tijd: 19-09-2020 20.00 uur tot 20-09-2020 23.00 uur.
Het Sint Agnesplein en omliggende straten worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Oktoberfest Meerssen.
Plaats: Markt in Meerssen.
Data en tijd: 02-10-2020 19.30 uur tot 04-10-2020 uur
De Markt is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

Inzagetermijn: van 11-03-2019 t/m 22-04-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit

Betreft: het instellen van een parkeerverbod aan de Pastoor Arnold Somyasingel in Meerssen ter hoogte van huisnummers 165-235.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 • Door het plaatsen van de verkeersborden RVV E01 bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 stellen we een parkeerverbod in, in de Pastoor Arnold Somyasingel ter hoogte van huisnummer 165 t/m 235.\
 • Op het pleintje brengen we tijdelijke parkeervakken aan in wegenverf. Daarnaast maken we een inritconstructie voor de ontsluiting van het pleintje. De bestaande parkeervakken worden beter aangeduid met witte klinkers.

Toelichting: om de verkeersveiligheid en een goede doorstroming te garanderen, is het belangrijk dat wegen goed berijdbaar zijn. Het komt herhaaldelijk voor dat bestuurders hun voertuig langs de kant van de weg parkeren. Dit zorgt ervoor dat het profiel van de weg gevaarlijk versmald wordt. Hierdoor wordt de doorgang en het in- en uitdraaien van de parkeervakken belemmerd. Om bovenstaande problemen te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren, overweegt de gemeente een parkeerverbod in te stellen aan één zijde van de weg.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 17-03-2020 t/m 28-04-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 18 maart 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen