Gemeente Meerssen | Leukderbeek en - voetpad

Artikel Leukderbeek en - voetpad

In het Bunder- en Elslooërbos bij Moorveld in Geulle liggen de Leukderbeek en het Leukdervoetpad. Deze plek laat duidelijk zien wat de gevolgen zijn van het veranderende klimaat. Heftige buien, die langer duren en vaker voorkomen, zorgen hier voor veel wateroverlast. Water vanaf het plateau komt hier samen en stroomt de berg af over het voetpad. Dat hierdoor flink uitspoelt. Het materiaal van het pad wordt meegesleurd en belandt in het bos en in de Leukderbeek. Een ongewenste situatie die negatieve gevolgen heeft voor de directe omgeving en de lokale flora en fauna (dit speelt - in mindere mate - ook op andere plaatsen langs het bos, zoals bij het Bospad en de stroomgebiedjes van de Bosbeek en de Berghorsbeek).

Zo levert het wateroverlast op voor een aantal huizen in Geulle en is ook het uitgespoelde Leukdervoetpad al geruime tijd afgesloten voor de vele wandelaars in dit gebied.

Bijzonder voor deze locatie is bovendien de aanwezigheid van de vuursalamander, een beschermde diersoort, die in Nederland alleen nog maar voorkomt in Zuid-Limburg en dan met name in het Bunder- en Elslooërbos.

Uitvoeringsovereenkomst

Hoog tijd om dit probleem aan te pakken dus! Op 4 september 2020 hebben Provincie Limburg, Gemeente Meerssen en het Waterschap Limburg een uitvoeringsovereenkomst getekend, waarin ze aangeven dit probleem gezamenlijk op te gaan lossen. Aangezien het grootste probleem de toestroom van water vanaf het plateau is, moet daar ook de oplossing worden gezocht. Gezamenlijk wordt uitgewerkt hoe en waar dit water opgevangen kan worden en gedoseerd kan worden afgevoerd. Ook wordt het Leukdervoetpad op een duurzame en structurele manier hersteld.

Stand van zaken

Op dit moment worden de concept-ontwerptekeningen gemaakt. Wij informeren jullie over de voortgang tijdens een inloopavond in het eerste kwartaal van 2023. Jullie horen hier binnenkort meer over. Zodra de tekeningen klaar zijn, plaatsen we ze op deze pagina. 

Vragen?

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en vragen naar Rens Wijnands.

Bekijk hier het filmpje van de Provincie Limburg over dit project