Gemeente Meerssen | 19 partijen in Maastricht-Heuvelland verstevigen de samenwerking om de basisvaardigheden van inwoners te verbeteren

Nieuwsbericht 19 partijen in Maastricht-Heuvelland verstevigen de samenwerking om de basisvaardigheden van inwoners te verbeteren

Gepubliceerd op: 15 september 2023 11:00

convenant bieb
Bericht van Bibliotheek Meerssen:

Meedoen in de maatschappij is belangrijk. Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer horen daarbij. Dat noemen we basisvaardigheden. In Maastricht is naar schatting 13% van de inwoners laaggeletterd en 17% heeft lage basisvaardigheden. In Meerssen ligt dit percentage lager. Naar schatting is 6% van de inwoners uit de beroepsbevolking laaggeletterd en 8% heeft lage basisvaardigheden. In totaal gaat het om ongeveer 2000 inwoners. Om dit samen aan te pakken ondertekenden op donderdag 14 september 2023 de partijen van het Bondgenootschap Basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland een nieuw convenant. Hierin staan afspraken over de samenwerking en hoe we inwoners gaan helpen. Ondertekenaars zijn de 6 gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de bibliotheken uit deze gemeenten en overige partners. Namens de Gemeente Meerssen heeft wethouder Smeets het convenant ondertekend. Namens Bibliotheek Meerssen heeft directeur Plantinga het convenant getekend.

Bij basisvaardigheden vinden alle gemeenten deze vijf punten belangrijk:
1. Het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen;
2. Makkelijke taal gebruiken zodat iedereen kan meedoen;
3. Opsporen van inwoners met weinig basisvaardigheden;
4. Meer mensen met Nederlands als moedertaal laten starten met onderwijs voor volwassenen;
5. Volwassenen met weinig basisvaardigheden helpen met scholing.

Samenwerking Maastricht & Heuvelland
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil graag dat gemeenten samenwerken met elkaar. En ook et werkgevers en maatschappelijke organisaties om Nederland vaardiger te maken. Al een aantal jaren werken we hier in Maastricht-Heuvelland aan. We willen nu een boost geven aan onze aanpak. Met het nieuwe convenant slaan we als regio de handen ineen om meer laaggeletterde inwoners te bereiken en helpen. Daarnaast verbindt iedere organisatie zich door ondertekening aan het leveren van een constructieve bijdrage. En aan het organiseren van draagvlak voor en betrokkenheid bij het onderwerp in de eigen organisatie.
Voor de ondersteuning van inwoners werken we steeds meer toe naar een laagdrempelig aanbod. Hierbij staat niet klassikaal leren centraal, maar werken we themagericht. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van kookgroepen die ervoor zorgen dat deelnemers recepten en ingrediënten leren lezen. Daarnaast is VISTA College een belangrijke partner voor het aanbieden van het volwassenenonderwijs.


Bibliotheek Gulpen-Wittem, Centre Céramique, Cubiss, Gemeente Eijsden Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul, Kenniscentrum Empowerment Maastricht en Heuvelland, Maastricht UMC+, MEE Zuid-Limburg, MTB, Openbare Bibliotheek Meerssen, Stichting ABC, Stichting Heuvellandbibliotheken, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Trajekt, VISTA College